Aktuality ze světa účetnictví a daní

1. 11. 2017

Poskytování stravenek

Poskytování stravenek zaměstnancům je v dnešní době již zcela běžným benefitem. Zaměstnavatel jejich poskytnutím plní povinnosti dané zákoníkem práce, dle kterého je povinen umožnit zaměstnancům stravování […]
25. 10. 2017

Zákon o registru smluv

Zákon o registru smluv č. 340/2015 Sb. nabyl účinnosti již více než před rokem (1.7. 2016). Tento zákon má zajistit zejména kontrolu moci veřejné a větší […]
8. 10. 2017

Archivace účetních dokladů

Všichni podnikatelé a společnosti musí řešit otázku, jak dlouho uchovávat účetní a daňové doklady. Obecně v tomto platí různé lhůty dle různých předpisů; pojďme se podívat […]
2. 10. 2017

Skupinová registrace k DPH – novelizace zrušení

Připomeňme si, co skupinová registrace pro účely DPH znamená – jedná so o dobrovolnou registraci skupiny, která je vytvořená z jednotlivých osob, které jsou propojeny finančními, […]
21. 9. 2017

Zajišťovací příkazy, nový přístup finanční správy

U zajišťovacích příkazů, které je finanční správa oprávněna využívat v případech, kdy má závažné podezření na riziko neodvedení daně o státního rozpočtu, se bude muset nyní […]
28. 8. 2017

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků v rámci EU

Evropským zákonodárným procesem prošly v nedávné době významné právní akty, jejichž účelem je předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu. Nová právní úprava, která stanoví povinnosti […]