Skip to main content
Aktuality ze světa účetnictví a daní

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

By 11. 5. 201615 května, 2021No Comments

Na stránkách finanční správy bylo Generálním finančním ředitelstvím zveřejněno Sdělení k vybraným problémům v oblasti zdaňování bezúplatných příjmů. Jedná se o oblast, se kterou byly spojeny výkladové nejasnosti, a to díky novelizaci zákona o daně z příjmů, dle které vzniká poplatníkům při přijetí bezúplatného příjmu povinnost takový příjem zdanit. Zároveň je možné základ daně snížit, pokud dojde k využití bezúplatného příjmu k dosažení, zajištění či udržení zdanitelných příjmů – tuto skutečnost musí být poplatník schopen prokázat.

Cílem vyjasnění měl být příspěvek předložený Koordinačnímu výboru Komory daňových poradců – GFŘ v rámci jeho projednání potvrdilo své předběžné závěry, které jsou pro daňové poplatníky pozitivní. Finanční správa ustoupila od svého striktního pohledu na otázku aplikovatelnosti pravidel pro převodní ceny na bezúplatná plnění mezi spojenými osobami.

Např. při poskytnutí bezúročné zápůjčky společníka do obchodní korporace se u obchodní korporace nejedná o bezúplatný příjem, který by měl být dodaněn. Nedochází zde k naplnění samotné ekonomické podstaty bezúplatného plnění. Poskytnutím bezúročné zápůjčky posiluje společník finanční situaci ve společnosti a protiplněním je v tomto případě očekávané zvýšení hodnoty podílu. Na straně obchodní korporace také nedochází k přijetí bezúplatného příjmu, protože použije takto poskytnuté prostředky k dosažení zisku. Nejedná se tedy o bezúplatný příjem. Tuto situaci lze přirovnat ke vkladu společníka do vlastního kapitálu obchodní korporace, který také není bezúplatným příjmem obchodní korporace. Z tohoto pravidla samozřejmě existuje jedna výjimka a to v případě, kdy obchodní korporace poskytuje bezúplatné plnění a financuje ho pomocí bezúročné půjčky od společníka (zde již majetkový prospěch vzniká).

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko