Skip to main content
Aktuality ze světa účetnictví a daní

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

By 23. 5. 201615 května, 2021No Comments

Ve Sbírce zákonů vyšla dne 25. dubna 2016 stručná novela č. 125/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Novelou dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě. Jde o splnění dohody vládní koalice, že rodiny s více než jedním dítětem si každý rok daňově polepší. Novela č. 125/2016 Sb. nabyla účinnosti dne 1. května 2016 (tedy první den kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení ve Sbírce zákonů).

Tato novela zákona o daních z příjmů měla být původně schválena již v loňském roce a měla platit od začátku roku 2016. Legislativní proces se však protáhl a ke schválení Poslaneckou sněmovnou došlo až v březnu 2016. Počátkem dubna 2016 ji pak beze změn schválili i senátoři a ke zveřejnění došlo právě 25. dubna 2016, kdy vyšla ve Sbírce zákonů. Díky pozměňovacímu návrhu bylo do novely vloženo přechodné ustanovení, které zajistí, aby vyšší sleva na děti mohla být uplatněna zpětně za celé zdaňovací období roku 2016. Generální finanční ředitelství uvedlo, že u zaměstnanců, kterým jsou nyní odečítány v měsíčních zálohách slevy ve stejné výši jako v roce 2015, dojde k dorovnání při ročním zúčtování záloh na začátku roku 2017.

Až do roku 2015 byla sleva na všechny děti jednotná, od 1. 1. 2015 proběhlo navýšení slevy o rozdílné částky na druhé a na třetí a každé další dítě. Zmiňovanou novelou se daňové zvýhodnění na děti opět zvyšuje. Oproti současnému stavu se sleva na druhé dítě zvyšuje o 100 korun měsíčně na 17 004 korun za rok. Na třetí a každé další dítě potom vzroste o 300 korun měsíčně na 20 604 korun za rok. Porovnání částek uplatňovaných za rok 2015 a za rok 2016, najdete v níže uvedené v tabulce

Daňové zvýhodnění v Kč za rok

Počet dětí 2015 2016
první 13404 13404
druhé 15804 17004
třetí a další 17004 20604

K dalšímu zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti by mělo dojít i v roce 2017. Roční sleva na druhé dítě by měla činit 19 404 Kč a na třetí a každé další dítě 24 204 Kč.

Podmínkou pro využití slevy je, že jde o takzvané vyživované dítě, žijící s poplatníkem ve společné domácnosti. Na slevu vzniká nárok pouze za kalendářní měsíce, na jejichž počátku jsou splněny obě podmínky, tedy „vyživování“ a společná domácnost. V měsíci, kdy se dítě narodilo, lze slevu uplatnit vždy, tedy i v případě, že se jedná o poslední den konkrétního měsíce – měsíc narození se započítává do zvýhodnění plně. Pokud dítě vyživuje v jedné domácnosti více poplatníků (obvykle matka a otec), může daňové zvýhodnění na stejné dítě uplatnit v tomtéž kalendářním měsíci nebo roce pouze jeden z nich.

Daňové zvýhodnění je možné uplatnit na každé dítě žijící ve společné domácnosti, které je nezletilé (až do ukončení povinné školní docházky) nebo do dovršení 26 let dítěte, které se soustavně připravuje na budoucí povolání nebo se díky zdraví připravovat nemůže. Zároveň musí jít o dítě vlastní, osvojené, v náhradní péči, dítě druhého z manželů nebo vnouče, jehož rodiče nemají příjmy, ze kterých by si mohli slevu na dani uplatnit.

Omezení slevy na dítě pro OSVČ

Pokud osoby samostatně výdělečně činné využijí takzvané výdajové paušály, nemohou si (platilo poprvé pro příjmy za rok 2013) současně uplatnit daňové slevy na dítě a na manžela/manželku. V případě souběhu příjmů z více druhů činností, přičemž u některých poplatník využívá paušál a u některých ne, je nárok na daňové úlevy zachován, pokud součet základů daně s využitím paušálu je nižší než 50 procent součtu základů daně bez využití paušálu.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko