Aktuality ze světa účetnictví a daní

24. 4. 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Blíží se začátek května, tedy je období, kdy musí osoby samostatně výdělečně činné podat příslušné správě sociálního zabezpečení a také zdravotní pojišťovně přehled o příjmech a […]
18. 4. 2017

Možnosti prominutí pokut u kontrolního hlášení – GFŘ D-29

V březnu letošního roku byl novelizován pokyn GFŘ D-29, který vstoupil v platnost v červenci loňského roku a týká se prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení. […]
10. 4. 2017

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

S účinností od 1. 10. 2016 byl nařízením vlády rozšířen režim přenesení daňové povinnosti v oblasti DPH (tzv. reverse charge) na poskytnutí vybraných služeb elektronických komunikací. […]
27. 3. 2017

Nejčastější chyby v přiznání k dani z příjmů u fyzických osob

Blíží se datum 3. dubna 2017, tedy termín, do kterého je třeba podat přiznání k dani z příjmů. Připomeňme si, že kromě podnikatelů musí podat přiznání […]
15. 3. 2017

Institut nespolehlivé osoby

Jednou ze změn obsažených v daňovém balíčku, který vejde v účinnost 1. dubna 2017, je novinka v zákoně o dani z přidané hodnoty, kterou se zavádí […]
3. 3. 2017

Příloha v účetní závěrce od 2016

Pokud Vás v nadpise článku překvapila předložka „v“, opravdu to není překlep. Doposud používaný termín Příloha k účetní závěrce se od roku 2016 mění na termín […]