Skip to main content
Aktuality ze světa účetnictví a daní

Náležitosti daňového dokladu

By 17. 6. 201515 května, 2021No Comments

Po rozsáhlých změnách týkající se vystavování daňových dokladů platných od 1.1.2013 se na tuto oblast zaměřuje i mnohý správce daně. Pojďme si tedy shrnout základní informace pro toto téma, abyste minimalizovali případné chyby a vyvarovali se možným pokutám ze strany finančního úřadu.

Daňové doklady mohou mít listinnou nebo elektronickou podobu. Pokud si plátce zvolí elektronickou formu daňového dokladu, musí osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje, s tímto souhlasit.

Základní náležitosti daňového dokladu jsou uvedeny v zákoně o DPH, v §29 a měl by je obsahovat každý daňový doklad. Těmito náležitostmi jsou:

 • Označení poskytovatele plnění, tj. dodavatele (zahrnuje obchodní jméno včetně dodatku ke jménu a sídlo)
 • Daňové identifikační číslo osoby poskytovatele (dodavatele)
 • Označení příjemce plnění, tj. odběratele (zahrnuje obchodní jméno včetně dodatku ke jménu a sídlo)
 • Daňové identifikační číslo osoby příjemce plnění (odběratele)
 • Evidenční číslo daňového dokladu
 • Rozsah a předmět plnění
 • Den vystavení daňového dokladu
 • Den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň
 • Jednotkovou cenu bez daně (případně slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně)
 • Základ daně
 • Sazbu daně
 • Výši daně, která musí být uvedena v Kč

Razítko ani podpis nepatří mezi povinné náležitosti daňového dokladu a daňový doklad je tedy nemusí obsahovat.

U daňového dokladu je třeba po celou dobu lhůty jeho uchovávání (což je 10 let)) zajistit věrohodnost původu, neporušenost obsahu a jeho čitelnost.

Více informací (co je běžný daňový doklad, zjednodušený daňový doklad), jaké jsou zvláštní typy daňových dokladů a jejich specifika (splátkový kalendář, platební kalendář, doklad k přijaté platbě apod.), jaká je vazba daňového dokladu na uplatnitelnost nároku na odpočet daně a mnoho dalšího se dozvíte na semináři Fakturace od A do Z s lektorkou Ivanou Palečkovou.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko