Skip to main content
Aktuality ze světa účetnictví a daní

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

By 12. 1. 201815 května, 2021No Comments

Se začátkem nového roku opět dochází k aktualizaci výše stravného, sazby pro základní náhradu za používání silničních motorových vozidel a také průměrných cen pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Tyto údaje byly pro rok 2018 zveřejněny ve Sbírce zákonů vyhláškou 463/2017 Sb, která vyšla 5.prosince 2017.

Sazby stravného pro tuzemské pracovní cesty jsou stanoveny pro podnikatelskou sféru v § 163 odst. 1 a pro státní správu v § 176 odst. 1 zákoníku práce. Určení konkrétní výše stravného se liší podle typu zaměstnavatele:

 • pro zaměstnavatele ze státní a veřejné správy je výše stravného určena hranicemi, v nichž může být vyplaceno (dále je přesná výše stanovena interním předpisem);
 • pro zaměstnavatele soukromého sektoru je závazný pouze spodní limit, tedy minimální výše stravného, které musí zaměstnanci poskytnout.

Stravné pro rok 2018

Konkrétní výše stravného pro rok 2018 je následující:

 • 78 Kč až 93 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 119 Kč až 143 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 186 Kč až 223 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Připomeňme si krácení stravného v případě, kdy bylo zaměstnanci v podnikatelské sféře poskytnuto během pracovní cesty jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře a na které zaměstnanec finančně nepřispívá. Pak náleží zaměstnanci stravné, které se snižuje za každé bezplatné jídlo až o hodnotu:

 • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
 • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

Náhrada za použíti vozidla

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí pro rok 2018:

 • u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,10 Kč
 • u osobních silničních motorových vozidel nejméně 4,00 Kč (opět nárůst o 0,10 Kč)
 • u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů nejméně dvojnásobek sazby pro osobní vozidlo, tedy minimálně 8,00 Kč

Náhrada za pohonné hmoty

Náhradu za spotřebované pohonné hmoty určí zaměstnavatel jako násobek ceny za pohonné hmoty a jejich spotřebovaného množství. Cenu pohonných hmot prokazuje zaměstnanec podle § 158 zákoníku práce dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Při předložení více dokladů s různou cenou, se vypočítá cena pohonných hmot aritmetickým průměrem. Pokud zaměstnanec není schopen doložit cenu pohonných hmot, zaměstnavatel použije pro určení výše náhrady průměrnou cenu, která je také uvedena ve vyhlášce.

Průměrné ceny pohonných hmot dané vyhláškou se pro rok 2018 oproti minulému roku zvýšily na:

 • 30,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů
 • 32,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů
 • 29,80 Kč u motorové nafty

Výši spotřeby pohonných hmot silničního motorového vozidla vypočítá zaměstnavatel z údajů o spotřebě uvedených v technickém průkazu použitého vozidla. V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. k) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, si mohou stejným způsobem uplatnit výdaje na pracovní cesty i OSVČ.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko