Skip to main content
Aktuality ze světa účetnictví a daní

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

By 3. 6. 201715 května, 2021No Comments

V souvislosti s novelou zákona o DPH s předpokládanou účinností od 1. 7. 2017 dojde opět k rozšíření okruhu plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti, tzv. reverse charge (nových okruhů bude 5). Připomeňme si, že tento mechanismus spočívá v přesunutí povinnosti přiznat daň z přidané hodnoty z poskytovatele plnění na příjemce plnění. Režim reverse charge je současně nástrojem, který umožňuje efektivně eliminovat karuselové podvody, kdy dodavatel zboží nebo poskytovatel služby, tzv. chybějící obchodník, neuhradí daň na výstupu, zatímco konečný příjemce tohoto plnění uplatní nárok na odpočet daně na vstupu.

Oblast trvalého použití režimu přenesení daňové povinnosti bude nově od 1. července 2017 doplněna o:

  • Zlato – zprostředkování dodání investičního zlata
  • Dodání nemovité věci v nuceném prodeji
  • Stavební a montážní práce – poskytnutí pracovníků
  • Dodání zboží poskytnutého původně jako záruka
  • Dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví

V rámci kontrolního hlášení budou tato nová plnění vykazována v příslušném oddílu pro plnění realizovaná v režimu přenesení daňové povinnosti, tedy oddíl A.1. a B.1., pod níže uvedenými číselnými kódy předmětu plnění. Finanční správa však upozorňuje, že aktualizované Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení obsahující tyto nové kódy a další související informace k uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti u nových plnění budou k dispozici v okamžiku zveřejnění příslušné právní úpravy ve Sbírce zákonů (předpokládá se cca 15. června)

Přehled plnění spadající do režimu přenesené daňové povinnosti (reverse charge)

Kód – plnění

nově od 1. 7. 2017:

1a – Zlato – zprostředkování dodání investičního zlata

3a – Dodání nemovité věci v nuceném prodeji

4a – Stavební a montážní práce – poskytnutí pracovníků

6 – Dodání zboží poskytnutého původně jako záruka

7 – Dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví

stávající – již v platnosti:

1 – Zlato

3 – Dodání nemovité věci

4 – Stavební a montážní práce

5 – Zboží uvedené v příloze č.5

11 – Povolenky na emise skleníkových plynů

12 – Obiloviny a technické plodiny

13 – Kovy

14 – Mobilní telefony

15 – Integrované obvody

16 – Přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat

17 – Videoherní konzole

18 – Dodání certifikátů elektřiny

19 – Dodání elektřiny soustavami nebo sítěmi obchodníkovi

20 – Dodání plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi

21 – Poskytnutí vymezených služeb elektronických komunikací

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko