Skip to main content
Aktuality ze světa účetnictví a daní

Prodej osobního automobilu pořízeného od neplátce pohledem DPH

By 14. 6. 201715 května, 2021No Comments

Podívejme se dnes na dotaz, s nímž jsem se nedávno setkala ve své praxi. Týká se situace, kdy společnost s r. o. chce v roce 2017 prodat osobní automobil, který pořídila v roce 2011 od fyzické osoby – občana. Jaký bude v případě tohoto prodeje uplatněn režim DPH?

Podle § 2 zákona o DPH je obecně dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku předmětem daně. To znamená, že pokud zákon o DPH nestanoví výjimku (tedy vynětí z předmětu daně) nebo speciálně nestanoví, že se jedná o plnění osvobozené od daně, je nutné u takového dodání zboží (v našem případě u prodeje obchodního majetku) uplatnit daň z přidané hodnoty na výstupu.

A kdy se může jednat u plátce daně v případě prodeje osobního automobilu v tuzemsku o osvobozené plnění:

  • pokud prodává osobní automobil, který byl pořízen před 1. 4. 2009 a při jehož pořízení podle tehdy platného zákona o DPH neměl plátce nárok na odpočet daně, pak je prodej takového osobního automobilu plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně
  • pokud prodává osobní automobil, u kterého při pořízení, popřípadě při změně účelu použití, plátce nemohl uplatnit nárok na odpočet daně, protože ho používal k uskutečnění plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně. Jedná se o plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 62 odst. 1 zákona o DPH v platném znění

Je tedy zřejmé, že v uvedeném dotazu nejsou splněny podmínky osvobození, proto pokud společnost pořídila v roce 2011 osobní automobil od neplátce (občana) a v roce 2017 ho prodává, jedná se o standardní zdanitelné plnění. Společnost tedy musí při jeho prodeji uplatnit daň z přidané hodnoty na výstupu, a to bez ohledu na to, že daný osobní automobil nakoupila bez daně od neplátce.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko