Skip to main content
Aktuality ze světa účetnictví a daní

Nájem nemovitých věcí z pohledu DPH

By 28. 6. 201715 května, 2021No Comments

Nájem nemovité věci je osvobozen od daně z přidané hodnoty dle § 56a zákona o DPH. Osvobození od daně v případě nájmu platí s výjimkou:

  • krátkodobého nájmu nemovité věci
  • nájmu prostor a míst k parkování vozidel
  • nájmu bezpečnostních schránek
  • nájmu strojů nebo jiných upevněných zařízení

Krátkodobým nájmem nemovité věci se rozumí nájem pozemku, jehož součástí je stavba, nájem stavby nebo jednotky, popřípadě spolu s vnitřním movitým vybavením nebo dodáním plynu, elektřiny, tepla, chladu nebo vody, který trvá nepřetržitě nejvýše 48 hodin. Časový test krátkodobosti nájmu nejvýše 48 hodin se neuplatní u nájmu pozemku, na kterém není stavba nebo inženýrská síť. Pojem nájem zahrnuje také podnájem, pacht a podpacht.

Pokud nemovitou věc pronajímá plátce jinému plátci k uskutečňování jeho ekonomických činností, může se pronajímatel rozhodnout, že u nájmu nemovité věci uplatní DPH. Avšak při poskytnutí dlouhodobého nájmu nemovité věci osobě neregistrované k dani je povinností použít v případě nájmu nemovité věci osvobození a plátce poskytující takový nájem nemá možnost volby (nemůže nájem zdanit), a to ani v případě, že se tak nájemce a pronajímatel vzájemně dohodnou. Pokud by tak pronajímatel učinil, nemůže uplatnit nárok na odpočet z přijatých zdanitelných plnění, protože plnění byla přijata v souvislosti s uskutečňováním osvobozených plnění bez nároku na odpočet.

Protože je nájem nemovitých věcí osvobozen bez nároku na odpočet, plátce nemá při jeho uskutečňování možnost uplatňovat nárok z přijatých zdanitelných plnění. V případě, že plátce uskutečňuje jak plnění osvobozená bez nároku na odpočet a současně i plnění zdanitelná (např. v případě kombinace nájmů neplátcům a plátcům k jejich ekonomické činnosti), je povinen krátit nárok na odpočet daně koeficientem dle § 76 ZDPH.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko