Skip to main content
Aktuality ze světa účetnictví a daní

Povinnosti podnikatelů v rámci EET

By 23. 9. 201615 května, 2021No Comments

Termín startu elektronické evidence se blíží, pojďme si shrnout, jaké povinnosti musí splnit podnikatelé, kterých se dříve či později elektronická evidence tržeb EET dotkne.

1) Požádat o autentizační údaje

Autentizační údaje jsou přihlašovací údaje do webové aplikace Elektronická evidence tržeb na stránkách Daňového portálu a primárně je tvoří název uživatele a heslo. O autentizační údaje je možné žádat dvěma způsoby, a to buď elektronicky prostřednictvím Daňového portálu (EPO žádost) s využitím přihlašovacích údajů do datové schránky, nebo osobně (ústně do protokolu) na kterémkoliv územním pracovišti finančního úřadu. Je potřeba pamatovat na to, že prvotní autentizační údaje platí pouze pro prvotní přihlášení (jejich platnost vyprší po 90 dnech). Pokud nedojde během 90 dní ke změně hesla, bude nutné požádat o autentizační údaje znovu.

2) Splnit oznamovací povinnost o provozovnách

Po získání autentizačních údajů musí podnikatel splnit oznamovací povinnost, což znamená zaslat finančnímu úřadu prostřednictvím aplikace EET údaje o provozovnách, prostřednictvím kterých provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby, nebo v nichž přijímá evidované tržby. V případě, že dojde ke změně údajů o provozovnách, musí poplatník tuto změnu oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala, nejpozději však před uskutečněním první evidované tržby v provozovně, které se změna týká. Pojem „provozovna“ je pro účely zákona o evidenci tržeb chápán funkčně jako místo, kde dochází k určité činnosti a přijímání evidovaných tržeb (nejde tedy o provozovnu ve smyslu živnostenského zákona).

V aplikaci EET budou o provozovnách zadávány poplatníkem tyto údaje:

  • Název provozovny – nepovinný údaj sloužící pro snazší identifikaci provozovny v přehledech poskytovaných poplatníkům v aplikaci EET, příp. další potřeby poplatníka
  • Typ provozovny – stálá, mobilní, virtuální (provádí se výběr z číselníku)
  • Stav – aktivní/přerušená/zrušená
  • Převažující činnost provozovny – výběr z přehledu činností z číselníku
  • Lokalizační údaj podle typu provozovny – stálá: bude uvedena adresa (ulice, č.p. obec vč. PSČ), mobilní : registrační značka nebo jiná textová jednoznačná identifikace, virtuální: URL adresa nebo jiný odkaz, který ji jednoznačně určí (např. e-mail, telefon)

Každé provozovně bude po zadání údajů přiděleno systémem finanční správy identifikační číslo (jedinečné číslo v rámci jednoho poplatníka), které je poplatník povinen uvádět na účtence a v datové zprávě zasílat správci daně v položce označení provozovny.

3) Získat certifikát pro evidenci tržeb

Certifikáty slouží k autentizaci datových zpráv a k identifikaci podnikatele. Platnost certifikátu je dána na 3 roky, v případě potřeby se však dá zneplatnit. Poplatníka má možnost výběru, zda využije jeden certifikát pro všechna svá pokladní zařízení, nebo zda využije více certifikátů a bude mít například pro každou provozovnu nebo pro každou elektronickou pokladnu jeden certifikát. Certifikát musí být nainstalován tak, aby bylo možné prostřednictvím pokladního zařízení evidovat tržby.

4) Plnit evidenční povinnost

Po splnění výše uvedených 3 povinností musí plnit samotnou evidenční povinnost. To znamená, nejpozději při uskutečnění evidované tržby musí

  • zaslat datovou zprávou údaje o této evidované tržbě správci daně a
  • vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne

5) Plnit informační povinnost

Podnikatel má rovněž za povinnost uvádět na místě, kde se provádějí evidované tržby, informační oznámení, které je dostatečně viditelné a čitelné. U tržeb evidovaných na internetu je nutné umístit také toto informační oznámení na web.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko