Skip to main content
Aktuality ze světa účetnictví a daní

Rozšíření režimu reverse charge od 1. 10. 2016

By 12. 9. 201615 května, 2021No Comments

Režim reverse charge je již zaběhnutým režimem v rámci DPH a nyní je tu jeho rozšíření na další komoditu. Poslední srpnový den letošního roku vláda schválila novelu nařízení vlády č. 361/2014 Sb. o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti. Novou oblastí, na kterou se režim přenesení daňové povinnosti bude vztahovat, jsou vybrané telekomunikační služby. Cílem nařízení je zabránit daňovým únikům, které byly zjištěny i při poskytování některých telekomunikačních služeb. Tato novela nařízení vlády začne platit 1. října 2016 (ač se původně předpokládala účinnost již od 1. 7. 2016, následně od 1. 9. 2016, nakonec byla schválena s účinností od 1. 10. 2016).

Pro zopakování si uveďme, že v režimu přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge) se přesouvá povinnost přiznat a zaplatit daň z dodavatele na odběratele. V zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je tato oblast upravena v § 92a až § 92i a zákon rozděluje použití režimu reverse charge na trvalé a dočasné, kdy dočasnému režimu podléhá dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedené právě v novelizovaném nařízení vlády č. 361/2014 Sb.

Poslední novela rozšiřuje režim přenesení daňové povinnosti na okruh velkoobchodních telekomunikačních služeb poskytovaných mezi podnikateli v elektronických komunikacích. Režim reverse charge bude nově od října aplikován na poskytnutí služby elektronických komunikací na základě smluv o přístupu k sítím elektronických komunikací, smluv o propojení sítí elektronických komunikací nebo na základě nákupu a prodeje těchto služeb, a to za podmínek stanovených v zákoně č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Telekomunikační služby byly poslední komoditou, u které bylo možné zavést reverse charge nařízením vlády v rámci dočasného použití režimu přenesení daňové povinnosti. Vzhledem k závažnosti problému karuselových podvodů, projednává v současné době poslanecká sněmovna komplexní novelu daňových zákonů s navrhovanou účinností od 1. ledna 2017, jejíž součástí je rozšíření přenesené daňové povinnosti v rámci tzv. trvalého použití na ostatní skupiny zboží a služeb, u kterých to členským státům směrnice EU umožňuje. Jedná se o poskytnutí pracovníků pro provedení stavebních nebo montážních prací, dále o dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky, zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a rovněž dodání nemovitosti prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu.

Dále naleznete seznam zboží a služeb, u kterých se uplatňuje režim přenesené povinnosti:

Trvalé použití Účinnost od
dodání zlata 1. 4. 2011
provedení stavebních prací včetně úprav 1. 1. 2012
zboží uvedené v příloze č. 5 zákona o DPH, např. dodání použitého materiálu, šrotu, odpadu 1. 4. 2011
dodání nemovitosti (dodavatel si zvolil zdanění) 1. 1. 2016

 

Dočasné použití Účinnost od
převod povolenek na emise skleníkových plynů 1. 4. 2011
dodání mobilních telefonů 1. 4. 2015
dodání zařízení s integrovanými obvody 1. 4. 2015
dodání herních konzolí, tabletů a laptopů 1. 4. 2015
dodání obilovin a technických plodin 1. 4. 2015 kukuřice a technické plodiny (1.část), 1. 7. 2015 obiloviny a technické plodiny (rozšíření o zbývající část), 1. 9. 2015 cukrová řepa
dodání plynu a elektřiny obchodníkovi 1. 2. 2016
poskytnutí vybraných telekomunikačních služeb 1. 10. 2016
Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko