Skip to main content
Aktuality ze světa účetnictví a daní

Manka a škody z pohledu DPH novelizace postupu

By 22. 12. 201715 května, 2021No Comments

Připomeňme si, co je manko – jedná se o inventarizační rozdíl mezi skutečným stavem majetku a jeho stavem v účetnictví, a to v případě, kdy skutečný stav majetku je nižší než evidovaný stav. Manko se obdobně jako škoda účtuje do nákladů (na účet 549), podmínky jeho daňové uznatelnosti jsou obdobné jako u škody.

Existují i situace, kdy manka mohou být kompenzována s přebytky, což je možné pouze v případě neúmyslné záměny příslušné zásoby – příkladem může být záměna stejného zboží v různých barevných provedeních apod. Pro možnost kompenzace mank a přebytků z důvodu záměny musí platit, že manka a přebytky jsou ve stejné výši a vznikly ve stejném zdaňovacím období.

Pokud vzniknou manka a škody, které nejsou řádně doloženy, například nejsou řešeny pojišťovnou nebo nejsou předepsány odpovědné osobě k úhradě, je u nich plátce povinen vrátit původně uplatněný odpočet. Zde došlo k novelizaci v postupu, a to s účinností od 1. 7. 2017, Vrácení odpočtu se nově nebude řešit odvodem daně na výstupu jako doposud, ale provede se přes vyrovnání odpočtu v případě krátkodobého majetku (dle § 77 odst. zákona o DPH), případně přes úpravu odpočtu u dlouhodobého majetku (§ 78e zákona o DPH). Pokud jsou případy zničení, ztráty nebo odcizení obchodního majetku plátcem řádně doloženy, původně uplatněný nárok na odpočet daně zůstává zachován a není třeba ho vracet.

Popišme si situaci vrácení odpočtu podrobněji:

  • týká se konkrétně majetku, u kterého došlo ke zničení, ztrátě či odcizení, které nejsou řádně doloženy ani potvrzeny, a to dnem, kdy se plátce o těchto skutečnostech dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl
  • vyrovnání nebo úpravu odpočtu je třeba provést z částky původně skutečně uplatněného odpočtu
  • povinnost upravit či vyrovnat uplatněný odpočet vzniká nejpozději ke dni provedení inventarizace majetku

K této novince byla vydána ze strany Generálního ředitelství podrobná Informace GFŘ k vyrovnání a odpočtu, v níž se dozvíme, jak správně a průkazně doložit zničení, ztrátu a odcizení, aby nebylo nutné provádět vyrovnání odpočtu a dále způsob provedení vyrovnání či odpočtu včetně lhůty, do kdy je potřeba provést. Více přímo v dokumentu MF.

Metoda vyrovnání

Vyrovnání se použije u krátkodobého majetku, kterým rozumíme materiál, zboží, výrobky a polotovary – týká se tedy zásob, a to těch, u kterých se původně odpočet DPH uplatnil v minulosti ve lhůtě tří let. Plátce by měl být schopen určit částku původně uplatněného odpočtu daně, tedy odpočet z původního dokladu. Pokud plátce není schopen za žádných okolností zjistit výši původně uplatněného odpočtu, pak pro vyrovnání nebo úpravu odpočtu použije metodu zjištění ocenění chybějícího majetku, kterou využívá v účetnictví.

Metoda úpravy

Úprava se použije v případě manka na dlouhodobém majetku, u něhož byl uplatněn odpočet ve lhůtě pěti let. Vrácena by měla být ta část odpočtu, která zbývá do celé pětileté lhůty.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko