Skip to main content
Aktuality ze světa účetnictví a daní

Daňové novinky pro rok 2018 směřované na rodiny s dětmi

By 11. 12. 201715 května, 2021No Comments

1) Zvyšuje se daňová sleva na první dítě

Zatímco pro letošní rok 2017 i předchozí roky 2015 a 2016 se zvyšovalo daňové zvýhodnění pouze na druhé a další dítě, od roku 2018 dochází ke zvýšení i daňového zvýhodnění na první dítě. Na první dítě bude možné uplatnit částku 1 267 Kč měsíčně, což je o 150 Kč více. Roční sleva na první dítě tak bude činit 15 204 Kč, slevy na druhé a další dítě zůstávají beze změny. Daňové zvýhodnění na děti může uplatňovat vždy jeden z rodičů, a to na vyživované dítě, za které se považuje student do 26 let věku. Pokud nebylo dítě vyživováno v po celý rok, ale jen po jeho část, daňová sleva se úměrně krátí dle počtu měsíců vyživování. Jestliže je dítě ZTP/P, jsou částky zvýhodnění dvojnásobné.

Pro připomenutí roční částky daňového zvýhodnění za poslední roky:

Sleva 2014 2015 2016 2017 2018
Sleva na první dítě 13404 13404 13404 13404 15204
Sleva na druhé dítě 13404 15804 17004 19404 19404
Sleva na třetí a každé další dítě 13404 17004 20604 24204 24204

Podnikatelé uplatní slevu jednou ročně v daňovém přiznání. Zaměstnanci mohou úlevu čerpat průběžně v průběhu roku; podmínkou je ovšem podepsání prohlášení k dani u zaměstnavatele.

2) Školkovné

Za celý kalendářní rok může jeden z rodičů uplatnit na dítě tzv. školkovné. Roční částka školkovného odpovídá prokazatelně vynaloženým výdajům za umístění vyživovaného dítěte do předškolního zařízení. Přitom je legislativně stanovena maximální roční částka na každé dítě, a to na úrovni minimální mzdy platné k 1. lednu daného roku. Za kalendářní rok 2017 lze tedy uplatnit školkovné na každé dítě v maximální výši 11 000 Kč, za rok 2018 to bude již 12 200 Kč.

Tento typ daňové slevy snižuje přímo vypočtenou daňovou povinnost a uplatňuje se buď v ročním zúčtování daně prováděném za zaměstnance zaměstnavatelem, nebo v daňovém přiznání, které si fyzická osoba podává sama. Pro uplatnění této slevy je třeba doložit potvrzení o zaplacené výši školkovného (zaměstnanci ho předkládají mzdové účetní, pro OSVČ a zaměstnance podávající si daňové přiznání se toto potvrzení stává povinnou přílohou daňového přiznání). V praxi je možné, aby jeden z rodičů uplatnil daňové zvýhodnění na děti, druhý pak školkovné, není tedy nutné obě výhody slučovat pouze u jednoho rodiče.

3) Placená týdenní otcovská

Daňovou novinkou pro rok 2018 je zavedení placené otcovské dovolené. Nárok na ni bude mít otec dítěte, přičemž podpůrčí doba činí jeden týden. Nástup na otcovskou nastane dnem, který si otec dítěte sám určí v období šesti týdnů ode dne narození dítěte. Výpočet otcovské je stejný jako v případě peněžitého příspěvku v mateřství (mateřské).
Přestože změna zákona o nemocenském pojištění nabývá účinnosti od 1. února 2018, půjde čerpat otcovskou dovolenou i na děti, jež se narodí v období do šesti týdnů přede dnem účinnosti. Nárok na otcovskou budou mít zaměstnanci účastni na nemocenském pojištění a OSVČ platící si dobrovolné nemocenské pojištění.

4) Vyšší rodičovský příspěvek u dvojčat a vícerčat

Souhrnná výše rodičovského příspěvku byla pro rok 2017 i předchozí roky stanovena na úrovni 220 000 Kč. Stejná částka platila i v případě narození dvojčat nebo trojčat. V roce 2018 se však částka rodičovského příspěvku při vícečetném porodu zvýší na 330 000 Kč. O dodatečné zvýšení mohou požádat také rodiče, jejichž dvojčata nebudou v době platnosti nové legislativy starší než čtyři roky. V případě narození jednoho dítěte zůstane rodičovský příspěvek pro rok 2018 na částce 220 000 Kč.

I nadále platí, že rodiče mohou zvolit, jak dlouho budou rodičovský příspěvek pobírat. V závislosti na délce jeho pobírání se pak upraví jeho měsíční výše. V roce 2017 mohl měsíční rodičovský příspěvek činit maximálně 11 500 Kč, pro rok 2018 to může být i vyšší částka a závisí na dosahovaném příjmu. V příštím roce tak bude možné čerpat rodičovský příspěvek například pouze jeden rok.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko