Skip to main content

Změny ve zdravotním pojištění

Stejně jako každý rok dochází pro nový rok 2020 ke změně minimální zálohy na zdravotní pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné. Děje se tak v návaznosti na změnu průměrné mzdy, která se každoročně zvyšuje a pro rok 2020 činí 34 835 Kč (pro srovnání na rok 2019 byla průměrná mzda na úrovni 32 699 Kč). Z této průměrné mzdy byla odvozena minimální záloha OSVČ, která byla stanovena od 1.ledna 2020 ve výši 2 352 Kč. V roce 2019 platí OSVČ minimální zálohu ve výši 2 208 Kč, dochází tak ke zvýšení o 144 Kč měsíčně.

Změna zálohy na tuto vyšší částku se týká všech OSVČ, které mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ a dosud platili stávající minimum 2 208 Kč, případně těch, kteří platili více než 2 208 Kč, ale částka byla nižší než 2 352 Kč. Povinnost dodržet minimální vyměřovací základ a odvádět zálohy na pojistné v minimální výši nemusí například ty osoby, za které zároveň platí pojistné stát (např. důchodci, studenti).

Zálohy dále nemusí platit ty osoby samostatně výdělečně činné, které jsou po celý kalendářní měsíc současně zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejich příjmů (je pro ně činností vedlejší). Tyto osoby odvádějí pojistné až ve výši vypočtené dle každoročně podávaného Přehledu o příjmech a výdajích.

Novou, vyšší částku 2 352 Kč je třeba odvést již počínaje lednovou platbou pojistného, nikoliv až po podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ. Termín splatnosti zálohy na zdravotní pojištění je pro OSVČ od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Lednovou platbu tedy musí OSVČ odvést v období od 1. ledna do 8. února, resp. nejpozději do pondělí 10. února 2020. Zálohy stanovené dle přehledu příjmů a výdajů za předchozí rok se platí poprvé za kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl být přehled podán.

Změna výše pojistného se týká i státu, který bude za „své“ pojištěnce od 1. 1. 2020 platit více. Výše vyměřovacího základu státu je stanovena přímo zákonem o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a s účinností od 1. 1. 2020 činí tento vyměřovací základ pro platbu pojistného státem 7 903 Kč, z něhož vypočtené pojistné je 1 067 Kč (místo stávajících 1 018 Kč).

V návaznosti na změnu minimální mzdy, která na rok 2020 činí 14 600 Kč, se zvýší i zdravotní pojištění osobám bez zdanitelných příjmů a také se zvýší minimální pojistné zaměstnanců. Minimální pojistného u těchto osob bude činit 1 971 Kč měsíčně (= 13,5% z minimální mzdy).

Změny v sociálním pojištění

Stejně jako u zdravotního pojištění i v sociálním pojištění dochází ke změně výše měsíčních záloh a zde se také vychází z průměrné hrubé mzdy (jak je uvedeno výše pro rok 2020 z částky 34 835 Kč). Osoba samostatně výdělečně činná vykonávající svou činnosti jako hlavní bude v roce 2020 platit minimální zálohy na důchodové pojištění ve výši 2 544 Kč, což znamená, že se zálohy oproti roku 2019 zvyšují o 156 Kč (v roce 2019 byly zálohy ve výši 2 388 Kč). Osoba vykonávající výdělečnou činnost jako vedlejší, bude platit měsíčně 1 018 Kč (zde se jedná o zvýšení o 63 Kč).

Oproti zdravotnímu pojištění je u sociálního rozdíl v termínu, kdy je třeba poprvé platit zálohu v nové výši. Zde je rozhodující odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích. Pojistné v nové výši se bude poprvé hradit až za měsíc, ve kterém byl, nebo měl být odevzdán Přehled o příjmech a výdajích (u většiny živnostníků to bude záloha za měsíc duben 2020).

Změna minimálního nemocenského pro OSVČ

S účinností od 1. července 2019 došlo pro OSVČ v důsledku změny sazby pojistného ke snížení minimální výše pojistného na nemocenské pojištění, a to na 126 Kč (2,1 % z minimálního vyměřovacího základu, který činí 6 000 Kč). Tato částka zůstává platná i pro rok 2020. V období od 1. ledna 2019 do 30. června 2019 byla minimální výše pojistného na nemocenské pojištění těchto osob 138 Kč.

Připomínáme, že od roku 2019 se změnila splatnost záloh na nemocenské a důchodové pojištění – od ledna 2019 jsou tyto zálohy splatné vždy v kalendářním měsíci, ke kterému se pojistné vztahuje (nikoliv v rozmění mezi 1. a 20. dnem následujícího měsíce po měsíci, za který se záloha platí, jako tomu bylo do konce roku 2018).

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko