Skip to main content
Aktuality ze světa účetnictví a daní

Změny v EET od 1. 3. 2018

By 31. 1. 201815 května, 2021No Comments

V březnu letošního roku měla původně odstartovat třetí vlna EET a následně v červnu čtvrtá, avšak jejich náběh zrušil Ústavní soud svým nálezem, který vyšel ve Sbírce zákonů 16. prosince loňského roku. Řemeslníci, svobodná povolání a další dotčení podnikatelé tak zatím EET nemusí řešit. Odklad se týká i stánkařů, pokud vykonávají činnosti, které dle stávajícího znění zákona spadají do 3. či 4. fáze. Termín zahájení 3. a 4. fáze zatím není znám, bude pravděpodobně stanoven až novelou zákona o EET, kterou ministerstvo připravuje.

Kromě nejvýraznější změny, kterou určitě odklad 3. a 4. fáze je, zrušil Ústavní soud také některá ustanovení zákona o EET. Jedná se o následující:

  • zrušení povinnosti evidovat platby kartou, a to jak prostřednictvím platebních terminálů, tak online platby realizované přes internet. Poplatníci, na které se tato povinnost doposud vztahovala, mohou i po 1. březnu 2018 evidovat platby kartou dobrovolně (nemusí tedy měnit stávající nastavení svých pokladních systémů), bude záležet na jejich rozhodnutí, zda je budou či nebudou evidovat
  • na účtence již nebude potřeba uvádět daňové identifikační číslo (DIČ) poplatníka, které v případě, že jde o fyzickou osobu, obsahuje jeho rodné číslo. A to nejen DIČ poplatníka, který tržby eviduje, ale také DIČ pověřujícího poplatníka. Samotná povinnost zasílat údaj o DIČ datovou zprávou do systému finanční správy však i nadále zůstává. Záleží na rozhodnutí evidujícího poplatníka, zda bude DIČ na účtence dobrovolně uvádět i po 1. březnu 2018, anebo provede změnu v nastavení svého pokladního systému

Jak z výše uvedeného vyplývá, uvedené změny začnou platit k 28. února 2018 a týkají se všech podnikatelů, kteří už evidují či teprve budou evidovat (tedy 1. i 2.vlny).

Ústavní soud také zrušil paragrafy, které zmocňovaly vládu stanovit výjimky z evidence tržeb nařízením, ty už musí být zakotveny přímo v zákoně. S účinností od 1. ledna 2019 se současně ruší nařízení vlády, které obsahuje výjimku pro těžce zrakově postižené a pro prodejce sladkovodních ryb. Tyto výjimky budou pro rok 2018 v platnosti, pro další období bude záležet na jejich případném zahrnutí do chystané novely zákona.

Ústavní soud ve svém rozhodnutí uvedl, že bude třeba také zvážit, zda zde nejsou skupiny osob, které s ohledem na jejich specifikum, případně malý rozsah jejich podnikatelské činnosti, nebude nezbytné pod tuto jinak plošnou a povinnou regulaci zahrnout, popřípadě jim nechat možnost volby, zda ji vést, protože to shledají pro sebe výhodným.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko