Rubriky
Aktuality ze světa účetnictví a daní

Změny v EET od 1. 3. 2018

V březnu letošního roku měla původně odstartovat třetí vlna EET a následně v červnu čtvrtá, avšak jejich náběh zrušil Ústavní soud svým nálezem, který vyšel ve Sbírce zákonů 16. prosince loňského roku. Řemeslníci, svobodná povolání a další dotčení podnikatelé tak zatím EET nemusí řešit. Odklad se týká i stánkařů, pokud vykonávají činnosti, které dle stávajícího znění zákona spadají do 3. či 4. fáze. Termín zahájení 3. a 4. fáze zatím není znám, bude pravděpodobně stanoven až novelou zákona o EET, kterou ministerstvo připravuje.

Kromě nejvýraznější změny, kterou určitě odklad 3. a 4. fáze je, zrušil Ústavní soud také některá ustanovení zákona o EET. Jedná se o následující:

  • zrušení povinnosti evidovat platby kartou, a to jak prostřednictvím platebních terminálů, tak online platby realizované přes internet. Poplatníci, na které se tato povinnost doposud vztahovala, mohou i po 1. březnu 2018 evidovat platby kartou dobrovolně (nemusí tedy měnit stávající nastavení svých pokladních systémů), bude záležet na jejich rozhodnutí, zda je budou či nebudou evidovat
  • na účtence již nebude potřeba uvádět daňové identifikační číslo (DIČ) poplatníka, které v případě, že jde o fyzickou osobu, obsahuje jeho rodné číslo. A to nejen DIČ poplatníka, který tržby eviduje, ale také DIČ pověřujícího poplatníka. Samotná povinnost zasílat údaj o DIČ datovou zprávou do systému finanční správy však i nadále zůstává. Záleží na rozhodnutí evidujícího poplatníka, zda bude DIČ na účtence dobrovolně uvádět i po 1. březnu 2018, anebo provede změnu v nastavení svého pokladního systému

Jak z výše uvedeného vyplývá, uvedené změny začnou platit k 28. února 2018 a týkají se všech podnikatelů, kteří už evidují či teprve budou evidovat (tedy 1. i 2.vlny).

Ústavní soud také zrušil paragrafy, které zmocňovaly vládu stanovit výjimky z evidence tržeb nařízením, ty už musí být zakotveny přímo v zákoně. S účinností od 1. ledna 2019 se současně ruší nařízení vlády, které obsahuje výjimku pro těžce zrakově postižené a pro prodejce sladkovodních ryb. Tyto výjimky budou pro rok 2018 v platnosti, pro další období bude záležet na jejich případném zahrnutí do chystané novely zákona.

Ústavní soud ve svém rozhodnutí uvedl, že bude třeba také zvážit, zda zde nejsou skupiny osob, které s ohledem na jejich specifikum, případně malý rozsah jejich podnikatelské činnosti, nebude nezbytné pod tuto jinak plošnou a povinnou regulaci zahrnout, popřípadě jim nechat možnost volby, zda ji vést, protože to shledají pro sebe výhodným.