Skip to main content
Aktuality ze světa účetnictví a daní

Změny v DPH od 2016

By 25. 11. 201515 května, 2021No Comments

Od roku 2016 čekají na plátce daně z přidané hodnoty změny v oblasti DPH, tou největší je podávání kontrolního hlášení, které by mělo pomoci finanční správě odhalit daňové úniky a podvody. Pomoci by finanční správě měl také režim přenesení daňové povinnosti, který se počínaje příštím rokem opět rozšíří.

1. Kontrolní hlášení

Jedná se o nový druh daňového přiznání, resp. tvrzení, který nenahrazuje klasické přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. Jsou ho povinni podat všichni plátci DPH, kteří v daném období přijali zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku nebo si uplatnili nárok na odpočet DPH. Obecně lze říci, že kontrolní hlášení dává do podrobného přehledu všechny transakce zobrazené souhrnně v přiznání k DPH, ale uvádí pouze ty, které mají zdanitelné plnění v Česku. Osvobozená plnění se neuvádí.

Kontrolní hlášení se bude podávat pouze v elektronické podobě, a to buď prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO), nebo přes datovou schránku, a to ve formátu xml a v předepsané struktuře. Termín podání tohoto hlášení je shodný se lhůtou pro podání přiznání k DPH.

První kontrolní hlášení bude třeba podat za zdaňovací období leden 2016, tj. do 25.2.2016. Pokud plátce kontrolní hlášení nepodá nebo se s ním opozdí, hrozí mu pokuta. Rozsah sankcí při nesplnění povinností souvisejících s kontrolním hlášením je dosti široký, od 1 000 Kč za pozdní podání až do 500 tisíc Kč v případě závažného maření správy daně.

2. Povinná elektronická podání pro všechny plátce DPH

V roce 2015 mohli fyzické osoby získat výjimku a podat přiznání k DPH (i další formuláře) v papírové podobě, a to v případě, pokud jejich obrat za předchozích 12 kalendářních měsíců nepřesáhl 6 milionů korun. Tato výjimka by měla od příštího roku přestat platit, s čímž počítá doprovodný zákon k elektronické evidenci tržeb (bude teprve projednáván v parlamentu).

Pokud legislativa vstoupí v platnost, přinese i další změny. Jednou z nich je například sleva na dani z příjmů fyzických osob ve výši 5 000 Kč pro poplatníka, který vede elektronickou evidenci tržeb.

3. Rozšíření režimu přenesené daňové povinnosti

Tento režim (tzv. reverse charge) spočívá v tom, že povinnost přiznat DPH se přesouvá z poskytovatele plnění na jeho příjemce. Během roku 2015 do tohoto režimu přibývaly postupně různé položky, nejprve to byly emisní povolenky, následně v druhé fázi některé obiloviny a technické plodiny, vybrané kovy, mobilní telefony, notebooky a tablety, herní konzole a integrované obvody. V červenci přibyly další druhy obilovin a technických plodin a od září se začal tento režim vztahovat i na cukrovou řepu.

Režim se vztahuje pouze na dodávky, jejichž částka na jednom dokladu přesáhne 100 tisíc korun v základu daně. Cílem zavedení tohoto režimu je snaha zabránit daňovým unikům při obchodování se všemi uvedenými druhy zboží.

Od roku 2016 přibude v tomto režimu další položka, a tou je dodání nemovité věci plátci, pokud plátce, který nemovitou věc dodává, uplatní daň podle § 56 odst. 5 zákona o DPH.

Semináře na téma DPH 2016:

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko