Skip to main content
Aktuality ze světa účetnictví a daní

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

By 29. 12. 201615 května, 2021No Comments

Uvádíme shrnutí změn v daních z příjmů fyzických osob, které nastanou od počátku roku 2017 i těch, jejichž platnost očekáváme v průběhu roku 2017.

1. Změny v důsledku zvýšení minimální mzdy

Jak již víme, od 1. 1. 2017 dochází ke zvýšení minimální mzdy z dnešních 9 900 Kč na 11 000 Kč za měsíc. Od tohoto zvýšení se odvíjejí i další změny navázané na minimální mzdu, a to:

  • Zvyšuje se částka osvobození od daně u pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí na 396 000 korun ročně (rok 2017).
  • Slevu za umístění dítěte bude možné za zdaňovací období 2017 uplatnit až do výše 11 000 Kč.
  • Daňový bonus, jehož maximální částka se nemění (je 60 300 Kč), si může uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem v úhrnu nejméně 66 000 Kč (tedy šestinásobek minimální mzdy).

2. Zvýšení limitů u penzijního a životního pojištění

Limit osvobození plateb zaměstnavatele zaměstnanci ve formě příspěvku na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění od daně se zvyšuje z 30 000 Kč na 50 000 Kč ročně.

Limit pro odpočet penzijního a životního pojištění od základu daně se zvyšuje na dvojnásobek, tedy ze stávajících 12 000 Kč na 24 000 Kč ročně (poprvé se použije za zdaňovací období 2017).

3. Solidární zvýšení daně

Limit solidárního zvýšení daně se zvyšuje na částku 1 355 136 Kč ročně. Limit pro zálohy na daň ze závislé činnosti se zvyšuje na 112 928 Kč měsíčně.

4. Další předpokládané změny v průběhu roku

Další změny jsou momentálně v legislativním procesu a budou součástí novely zákona o daních z příjmů, která je projednávaná jako součást tzv. daňového balíčku 2017 (sněmovní tisk 873). Daňový balíček 2017 měl původně platit již k 1. 1. 2017, ale s největší pravděpodobností bude schválen s účinností od 1. 4. 2017.

Součástí daňového balíčku je například:

  • další nárůst daňové slevy na dítě, o kterém jsme již psali dříve. Pro první dítě v rodině zůstane beze změny na částce 13 404 Kč ročně, ale u druhého dítěte by mělo dojít ke zvýšení o 200 Kč měsíčně, což je nárůst z roční částky 17 004 Kč platné pro rok 2016 na částku 19 404 Kč ročně, u třetího a každého dalšího dítěte pak o 300 korun měsíčně, což je zvýšení z aktuálně platné částky 20 604 Kč na částku 24 204 Kč ročně.
  • změna týkající se daňového bonusu, resp. okruhu příjmů, které se do limitu pro jeho uplatnění budou počítat. Nově by se mělo jednat pouze o výdělky ze zaměstnání nebo podnikání, už nikoliv o příjmy z nájmu nebo kapitálového majetku.
  • zjednodušený formulář pro daňové přiznání (na 2 strany), který však budou moci dobrovolně využít pouze zaměstnanci, pokud si sami podávají přiznání a nemají jiný příjem. V případě dalších výdělků, např. z podnikání nebo z pronájmu, bude třeba vyplňovat „staré“ formuláře včetně všech příloh.
  • jednorázová sleva na dani až ve výši 5 000 Kč na výdaje spojené s pořízením a provozem elektronické evidence tržeb (EET). Konkrétní výdaje není nutné prokazovat (například dokladem o zakoupení pokladny) – stačí, že podnikatel ve zdaňovacím období poprvé zaevidoval tržbu spadající do EET. Tato sleva je ale omezena kladným rozdílem mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti (dle §7) a základní slevou na poplatníka.
Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko