Změna v kontrolním hlášení od 1. 1. 2017

Cestovní náhrady – možné chyby
25. 11. 2016
Zákon o prokazování původu majetku
21. 12. 2016

Od 1. 1. 2017 dochází ke změně ve znění popisu XML struktury EPO formuláře Kontrolního hlášení a to z důvodu zpřísnění kontroly kontrolních hlášení, která jsou podávána prostřednictvím datových schránek a která jsou zároveň tzv. rychlou odpovědí na výzvu.

V případě, že plátce zvolí volbu „rychlá odpověď na výzvu“, kterou oznamuje, že nemá povinnost podat kontrolní hlášení nebo potvrzuje správnost naposledy podaného kontrolního hlášení (tj. že nemění žádná data), nesmějí být vyplněny řádky v oddílech A, B a C.

Pokud v případě rychlé odpovědi na výzvu byly uvedené oddíly A, B a C vyplněny, jednalo se doposud o propustnou chybu. To již ale počínaje rokem 2017 nebude platit a od 1. 1. 2017 dochází ke zvýšení kontroly těchto podání. Nebude se již jednat o propustnou chybu, ale o chybu kritickou, což znamená, že tato podání budou označena jako neúčinná (jako by tedy vůbec k jejich podání nedošlo, s čímž souvisí i případné sankce).

Za účelem minimalizace rizika chyb jednoznačně doporučujeme před samotným odesláním hlášení ověřit na daňovém portále finanční správy správnost formátu sestaveného kontrolního hlášení a zjistit tak, zda hlášení neobsahuje chyby struktury, které způsobí nemožnost jeho načtení do informačního systému správce daně.