nespolehlivý plátce

15. 3. 2017

Institut nespolehlivé osoby

Jednou ze změn obsažených v daňovém balíčku, který vejde v účinnost 1. dubna 2017, je novinka v zákoně o dani z přidané hodnoty, kterou se zavádí […]
20. 7. 2015

Nespolehlivý plátce

Označení nespolehlivý plátce získá takový plátce DPH, který závažným způsobem neplní své povinnosti ve vztahu ke správě daně. Nespolehlivý plátce DPH je pro nás jako odběratele […]