Skip to main content
Aktuality ze světa účetnictví a daní

Stravenky – účetní a daňový pohled

By 8. 11. 201615 května, 2021No Comments

Dá se říci, že téměř každý zaměstnavatel dnes poskytuje svým zaměstnancům stravenky neboli jim přispívá na stravování, což je vítaným benefitem. Pro firmu/zaměstnavatele má jejich poskytování výhodu v možnosti zahrnutí části takto vynaložených nákladů do daňově uznatelných nákladů. Daňově uznatelné jsou příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované až do výše 55% nominální hodnoty poukázky na jídlo (stravenky), avšak s omezením maximální hranice daňově uznatelné částky, která je na úrovni 70% stravného pro zaměstnance při trvání cesty 5 až 12 hodin (pro rok 2016 je to 83 Kč).

Hodnoty poskytovaných stravenek se liší, v roce 2016 je však pro zaměstnavatele nejvýhodnější poskytování stravenek v hodnotě 105 Kč, z které je daňově uznatelná částka ve výši 57,75 Kč (splňuje hranici 70% z částky 83 Kč, což 58,10 Kč).

Aby měl zaměstnanec nárok na stravenku, tedy aby mu ji zaměstnavatel mohl poskytnout, musí být splněna podmínka přítomnosti zaměstnance v práci během stanovené směny minimálně v délce 3 hodin. V případě, že zaměstnanec není přítomen, čerpá například celodenní dovolenou nebo je celý den v pracovní neschopnosti, nárok na stravenku nemá, protože základní podmínka přítomnosti v práci splněna není. Pokud však je čerpána např. půldenní dovolená (4h dovolená a 4h přítomnost v práci), má zaměstnanec na stravenku nárok. Příspěvek na stravování nelze také uplatnit za zaměstnance, kterému v průběhu směny vznikl nárok na stravné podle zvláštního právního předpisu (má nárok na náhradu cestovného např. při služební cestě).

Hlavní výhoda stravenek pro zaměstnance spočívá v získání příjmu, který nepodléhá odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Kromě toho je hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci závodního stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů pro zaměstnance osvobozena od daně z příjmů.

Částka odpovídající 45% hodnoty stravenky může být hrazena ze strany zaměstnance (nejčastěji srážkou ze mzdy, nebo např. úhradou v hotovosti do pokladny) nebo pokud zaměstnavatel nepožaduje zaplacení od zaměstnanců, může proúčtovat tuto částku do daňově neuznatelných nákladů. V případě, že by zaměstnavatel chtěl přispívat nad rámec zákona, bude se jednat také o nedaňový náklad zaměstnavatele.

Při nákupu stravenek je dodavatelem stravenek účtovaná i provize. Na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z roku 2013 není možné pohlížet na provizi jako na daňově uznatelný náklad v plné výši; i na ni je třeba uplatnit obdobný pohled daňové uznatelnosti jako na náklady na stravenky, tedy 55% z hodnoty provize je daňově uznatelným nákladem, částka ve výši 45% hodnoty provize je součástí daňově neuznatelných nákladů. DPH na vstupu u provize lze uplatnit v plné výši.

Účtování stravenek

1.Nákup stravenek: MD 213 / D 321

2.Provize ke stravenkám

a. ve výši 55%: MD 518 daň, MD 343 / D 321

b. ve výši 45%: MD 518 nedaň, 343 / D 321

3.Výdej stravenek zaměstnancům

a. 55% hodnoty stravenky: MD 527 / D 213

b. 45% hodnoty stravenky: MD 528 / D 213 nebo MD 335 / D 213

4. Úhrada pohledávky za zam. srážkou ze mzdy: MD 331 / D 335

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko