Skip to main content
Aktuality ze světa účetnictví a daní

QR faktura

By 22. 6. 201615 května, 2021No Comments

Komora daňových poradců ČR zastřešuje projekt tvorby standardu QR Faktura, jehož cílem je automatizace a zjednodušení přenosu základních účetních dat z papírové faktury přímo do účetních systémů (projekt je podporován podnikatelskými asociacemi i ministerstvem financí a finanční správou). Pro používání QR Faktury není třeba žádná registrace nebo licence.

Blíže můžeme QR Fakturu specifikovat jako standard formátu navrženého pro přenos a sdílení základních hlavičkových účetních údajů z faktur a jiných účetních nebo daňových dokladů. Hlavní výhodou použití QR Faktury je zejména v automatizovaném přenosu údajů z faktur do účetních systémů bez zásahu lidského faktoru. Tím dojde ke zvýšení komfortu pro zpracovatele dokladů, a současně k eliminaci náhodných chyb způsobených špatně zadanými údaji. Pozitivním důsledkem je minimalizace nákladů na dohledávání chybných údajů, případně jejich vymáhání. Uživatel vybavený čtečkou QR kódu a účetním programem s podporou QR Faktury místo ručního typování údajů naskenuje z papírové faktury QR kód a tím se předvyplní příslušná pole účetního záznamu v účetním programu. Uživatel může údaje zkontrolovat a případně opravit. Tím nejen roste uživatelská spokojenost, ale také klesá chybovost zadání.

QR Faktura může podnikatelům navíc pomoci při vyplňování kontrolního hlášení k DPH, kde jsou největší problémy právě se správně uvedenými evidenčními čísly faktur, což potvrzují i slova prezidentky Komory daňových poradců Petry Pospíšilové: „Využití QR Faktury významně přispěje k tomu, aby odběratel reportoval do kontrolního hlášení stejné údaje jako jeho dodavatel. Dojde tak k podstatnému snížení počtu vad kontrolního hlášení jen z důvodu nepřesného přepisu dat a také ke snížení nákladů na vydávání výzev oběma stranám obchodu k odstranění těchto vad.“

Při přípravě standardu QR Faktury byly plně využity možnosti integrace s již zavedenou a rozšířenou QR Platbou. Na faktuře tak bude k dispozici stále jen jeden QR kód, který obsahuje jak platební údaje pro zadání bankovního platebního příkazu, tak účetní údaje pro účetní programy.

Notia zpracování QR kódu zapracovala na vstup do agendy závazků i na výstup do agendy pohledávek a i další softwarové firmy, nabízející ekonomické a účetní programy, pracují na zapracování QR Faktury do svých produktů, aby uživatelé, zejména zpracovatelé papírových faktur na straně daňových poradců, účetních nebo podnikatelských subjektů, mohli částečně zautomatizovat jejich zpracování. Výhodou je především úspora času a snížení chybovosti při ručním zpracování.

„Komora daňových poradců ČR tak prostřednictvím QR Faktury přináší nástroj, díky němuž se zjednoduší život podnikatelům, daňovým poradcům a účetním.“ říká tajemník Komory Radek Neužil.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko