Skip to main content
Aktuality ze světa účetnictví a daní

Novela zákona o účetnictví od 1. 1. 2016

By 2. 11. 201515 května, 2021No Comments

Novela zákona o účetnictví především zapracovává do české legislativy nové právní předpisy Evropské unie. Hlavními změnami jsou kategorizaci účetních jednotek a konsolidačních skupin podle velikosti, znovuzavedení jednoduchého účetnictví pro některé účetní jednotky a snaha o snížení administrativní zátěže pro menší účetní jednotky.

Kategorizace účetních jednotek

Jedná se o nejvýznamnější změnu této novely a dle ní se účetní jednotky budou členit na následující čtyři kategorie:

Mikro účetní jednotka – k rozvahovému dni nebude překračovat alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot:

a. aktiva celkem 9 000 000 Kč,

b. roční úhrn čistého obratu 18 000 000 Kč,

c. průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 10.

Malá účetní jednotka – k rozvahovému dni nebude překračovat alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot:

a. aktiva celkem 100 000 000 Kč,

b. roční úhrn čistého obratu 200 000 000 Kč,

c. průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50.

Střední účetní jednotka – k rozvahovému dni nebude překračovat alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot:

a. aktiva celkem 500 000 000 Kč,

b. roční úhrn čistého obratu 1 000 000 000 Kč,

c. průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 250.

Velká účetní jednotka – k rozvahovému dni bude překračovat alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot:

a. aktiva celkem 500 000 000 Kč,

b. roční úhrn čistého obratu 1 000 000 000 Kč,

c. průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 250.

Za velkou účetní jednotku se vždy považuje subjekt veřejného zájmu a vybrané účetní jednotky jako např. organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR a zdravotní pojišťovny.

Kategorizace konsolidačních skupin

Na zavedení kategorizace účetních jednotek navazuje kategorizace konsolidačních skupin, kdy se bude rozlišovat:

Malá konsolidační skupina – k rozvahovému dni nebude překračovat alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot:

a. aktiva celkem 100 000 000 Kč,

b. čistý obrat 200 000 000 Kč,

c. průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50.

Střední konsolidační skupina – k rozvahovému dni nebude překračovat alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot:

a. aktiva celkem 500 000 000 Kč,

b. roční úhrn čistého obratu 1 000 000 000 Kč,

c. průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 250.

Velká konsolidační skupina – k rozvahovému dni bude překračovat alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot:

a. aktiva celkem 500 000 000 Kč,

b. roční úhrn čistého obratu 1 000 000 000 Kč,

c. průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 250.

Režim jednoduchého účetnictví

Režim jednoduchého účetnictví vrací novela pro velmi malé účetní jednotky, které nebyly založeny za účelem dosahování zisku a pro které by vedení podvojného účetnictví bylo administrativně a finančně náročné. Obchodní společnosti a účetní jednotky povinně auditované musí vést podvojné účetnictví.

Vést jednoduché účetnictví budou moci nově spolky, odborové organizace, organizace zaměstnavatelů, církve a náboženské společnosti a honební společenstva, pokud jejich celkové příjmy za poslední účetní období nepřesáhnou 3 miliony korun, hodnota jejich majetku nebude větší než 3 miliony korun a nebudou plátci DPH.

Zpráva o platbách vládám

Tuto zprávu budou sestavovat a zveřejňovat velké účetní jednotky a subjekty veřejného zájmu především z důvodu větší transparentnosti plateb odváděných vládám. Bude se jednat o účetní jednotky, které působí v těžebním průmyslu nebo v odvětví těžby dřeva v původních lesích.

Další informace získáte na semináři Novela zákona o účetnictví a na našich dalších seminářích k účetní legislativě.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko