Skip to main content
Aktuality ze světa účetnictví a daní

Nejčastější chyby při vyplňování kontrolního hlášení

By 8. 8. 201615 května, 2021No Comments

Kontrolní hlášení nás provází od počátku roku 2016, nyní se na něj podívejme z pohledu chyb při jeho vyplňování.

Rekapitulace častých chyb

Nejčastější a nejvýznamnější chybou v případě kontrolního hlášení je nevyplnění identifikačního čísla datové schránky nebo emailu na úvodní stránce formuláře. Jedna z těchto náležitostí musí být vždy vyplněna, neboť slouží pro následnou komunikaci finančního úřadu s plátcem.

Další častou chybou je zcela chybějící DIČ odběratele/dodavatele nebo jeho chybný formát uváděný v oddíle A.4./B.2. kontrolního hlášení. V tomto případě je vhodné ověřovat platnost DIČ na stránkách ARES, kde je možné informace o daňovém subjektu vyhledat podle IČ nebo názvu společnosti. Většina účetních softwarů je na tento portál propojena a je tedy možné ověření platnosti DIČ provést přímo v softwaru.

Také je třeba si dát pozor na správné vyplnění čísla finančního úřadu a územního pracoviště, které se stejně jako ID datové schránky vyplňuje na úvodní straně formuláře.

V menší míře se vyskytuje chyba v uvedení špatného kódu státu nebo chyba v struktuře VAT ID v oddíle A.2.kontrolního hlášení.

Kontrolní nástroje

Všem těmto uvedeným chybám je možné se vyhnout – naším doporučením je vždy před odesláním příslušného xml souboru kontrolního hlášení prověřit ho na stránkách finanční správy (daňovém portálu).

Zde díky protokolu chyb je možné zjistit:

  • nepropustné chyby, kdy v případě neprovedení opravy je téměř jisté, že FÚ zašle výzvu
  • propustné chyby, které upozorní na možné a potenciální chyby, kdy je třeba údaj prověřit. Neznamená to automaticky, že uvedená chyba bude následována výzvou ze strany FÚ Takováto propustná chyba se například může objevit k vyplnění oddílu A.2 – přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce dle § 108 odst. 1 písm. b) a c) ve vztahu k přijetí služby od zahraniční osoby povinné k dani se sídlem mimo území EU. Dodavatel např. nemá přidělené VAT ID neboli EU DIČ DPH – pak zůstane pole identifikace dodavatele („kód státu“ a „VAT ID“) v této části kontrolního hlášení prázdná.

Řešení chyb

V případě pochybností o správnosti hlášení správce daně daňový subjekt vyzve, aby původní údaje změnil, doplnil nebo potvrdil. Na výzvu ke kontrolnímu hlášení musí plátce reagovat do 5 dní od jejího doručení, většinou formou následného kontrolního hlášení. Pro toto je možné využít v daňové aplikaci EPO možnost „Rychlá odpověď na výzvu“.

Stejná lhůta 5 dní platí i v případě, pokud správce daně vyzve k podání kontrolního hlášení, které nebylo vůbec podáno. Výzvu správce daně výzvu doručí elektronicky do datové schránky. Pokud subjekt nemá datovou schránku, zašle ji na email, který byl za tím účelem uveden v kontrolním hlášení. Aby plátci byli schopni včas na výzvu reagovat, je nezbytné jeden z těchto údajů uvést.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko