Skip to main content

Využití leasingu je jednou z možností jak financovat majetek (nejčastěji automobily nebo stroje) i bez jednorázového „nashromáždění“ peněžních prostředků na uhrazení plné ceny nového majetku. Rozlišujeme dva základní typu leasingu, a to finanční a operativní.

Finanční leasing

Finanční leasing je dlouhodobý pronájem, kdy po celou dobu jeho trvání a tedy splácení nájemcem zůstává vlastníkem leasingová společnost. Nájemce se stává vlastníkem až po splacení dohodnuté částky (předmět leasingu odkupuje) a současně sám hradí po celou dobu veškeré výdaje spojené s údržbou a provozem najatého majetku, nejčastěji vozidla. Finanční leasing využívají více menší firmy nebo soukromé osoby; obecně je vzhledem k jeho povaze vhodný pro ty, kteří nepotřebují často měnit vozidlo např. za novější model či si nemohou dovolit koupi vozidla za hotové.

Výhodou finančního leasingu je možnost rozložit si pořízení vozidla do většího počtu splátek; často se jedná o rychlejší a i výhodnější způsob krytí majetku než například úvěr.

Naopak nevýhodou je, že nájemce není oprávněn s automobilem libovolně disponovat. Ke všem úpravám, technickým zhodnocením, postoupení apod. potřebuje souhlas pronajímatele. Další nevýhodou je stejně jako téměř u všech způsobů financování z cizích zdrojů skutečnost, že se vždy přeplatí reálná hodnota předmětu nájmu. Vlastníkem zůstává leasingová společnost, což v případě jejího zbankrotování znamená pro nájemce nutné navrácení předmětu leasingu a následný spor/jednání o vypořádání.

Operativní leasing

Operativní leasing je naopak formou krátkodobého pronájmu. Zde i po skončení smlouvy zůstává vlastníkem leasingová společnost, servis vozidla a další potřebné úkony spojené s předmětem pronájmu hradí také leasingová společnosti. Úhrada těchto nákladů spojených s předmětem nájmu je zohledněna ve výši měsíční splátky; leasingová společnost oproti tomu nese odpovědnost za rizika, služby a náklady. Splátkami operativního leasingu hradí klient rozdíl mezi pořizovací a zůstatkovou cenou (v době ukončení pronájmu) a reálné náklady.

Tento způsob financování preferují větší firmy, ale i soukromé osoby, které z různých důvodů vítají častější obnovu vozového parku.

Výhodou této formy leasingu je, že smlouva se uzavírá na krátkou dobu, po celou dobu je vlastníkem majetku leasingová společnost, měsíčně se splácí dohodnutá částka, avšak veškeré záležitosti se servisem atp. náleží leasingové společnosti. V rámci operativního leasingu je možné dohodnout určité služby dle individuálních potřeb nájemce Vzhledem ke krátkodobosti smlouvy je tedy možné starý vůz vyměnit za nový, což ocení zejména firmy s větším vozovým parkem, kdy se vozidla rychleji opotřebují.

Naopak nevýhodou může být skutečnost, že vozidlo není ve vlastnictví nájemce, což nese určitou odpovědnost a pravidla. Operativní leasing bývá většinou díky jeho doplňkovým službám dražší. Nevhodně zvolené doplňkové služby tak mohou být zbytečnou finanční zátěží.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko