Skip to main content

Protože platnost certifikátů EET je pouze 3 roky, je zřejmé, že platnost těch prvních vyprší již v letošním roce. Podnikatelé, jichž se týkalo EET v první vlně (tedy hotely a restaurace) vstoupili do EET v prosinci 2016 a v druhé vlně (tedy obchodníci) vstupující do EET od března 2017, musí myslet na včasné vygenerování nových certifikátů a jejich následnou instalaci do pokladních zařízení.

Jedná se o certifikát, který slouží k podpisu datových zpráv o evidovaných tržbách. Prostřednictvím tohoto certifikátu systém identifikuje poplatníka, který mu datovou zprávu posílá. Poplatník může mít dle potřeb a specifik fungování buď jeden certifikát pro všechna svá pokladní zařízení nebo více certifikátů a tím mít zvláštní certifikát pro každou svou provozovnu nebo pro každé své pokladní zařízení.

Dovolíme si upozornit, že je třeba nezaměňovat certifikáty EET s SSL certifikáty. Pokladní certifikáty, které se generují v aplikaci EET, slouží k autentizaci datových zpráv o tržbách; na rozdíl od SSL certifikátu příjmové strany systému EET, kterým je zabezpečeno HTTPS spojení mezi pokladnou a příjmovou stranou EET.

Získání nového certifikátu

Datum ukončení platnosti certifikátu zjistí podnikatelé přímo v aplikaci EET. Nový certifikát by měl generovat ten, jehož expirace certifikátu je měsíc či kratší doba; ten starý je vhodné po aktivaci nového zneplatnit. Finanční správa však uvádí, že zneplatnění není nutné. Stačí u původního certifikátu nechat vypršet platnost a pak se zneplatní automaticky.

Jak uvádí Finanční správa na webu, generování certifikátu se skládá z několika na sebe navazujících kroků:

  1. přes odkaz Vytvořit žádost v prohlížeči je možné v prohlížeči vytvořit samotnou žádost o certifikát, popř. zde rovnou nahrát již připravený soubor s žádostí o certifikát
  2. generování pokladního certifikátu, kam je třeba vložit heslo pro soukromý klíč certifikátu; Heslo bude potřeba v dalších krocích a při instalaci certifikátu do pokladního zařízení
  3. Žádost se odesílá přes Odeslat žádost, kdy před samotným odesláním je možné vložit nepovinnou poznámku sloužící k označení pokladního certifikátu
  4. vytvoření exportního souboru ke stažení přes Vytvořit exportní soubor
  5. vložení hesla pro soukromý klíč certifikátu (heslo vložené v kroku číslo 2) a jeho stvrzení přes Potvrdit
  6. stažení exportního souboru přes Stáhnout exportní soubor (přípona .p12).

Nově vygenerovaný certifikát pak podnikatelé musí nahrát do pokladního zařízení. Konkrétní postup, jak ho nahrát, je třeba provést buď dle popisu uvedeném v návodu k příslušnému pokladnímu zařízení nebo je třeba obrátit se na dodavatele, od kterého bylo pokladní zařízení pořízeno, který by měl být s instalací nápomocen.

Po instalaci je třeba zkontrolovat, zda již evidence probíhá pomocí nově vygenerovaného certifikátu, a to porovnáním sériového čísla nového pokladního certifikátu (je uvedeno v seznamu žádostí a certifikátů ve webové aplikaci EET) se sériovým číslem pokladního certifikátu v detailním výpise tržeb.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko