Skip to main content
Aktuality ze světa účetnictví a daní

Sankce v souvislosti s kontrolním hlášením

By 6. 1. 201615 května, 2021No Comments

Tentokrát se kontrolnímu hlášení věnujeme s ohledem na možné sankce. Seznamte se také s dřívějšími příspěvky: Kontrolní hlášení DPH, Shrnutí změn v dph pro rok 2016 a Kontrolní hlášení podrobně.

Se zavedením povinnosti podávat kontrolní hlášení byly zavedeny také sankce. V případě jejich neexistence by se jednalo o neúplnou právní normu a kontrolní hlášení, které bylo zavedeno zejména pro odhalení daňových úniků a podvodů, by dopadlo pouze na poctivé daňové subjekty.

Pokuty při chybách v kontrolním hlášení

1. Sankce vznikající ze zákona (bez možnosti správního uvážení na straně správce daně)

a. Nepodání kontrolního hlášení a následná dobrovolná náprava ze strany plátce – pokuta 1 000 Kč

b. Nepodání kontrolního hlášení a následná náprava až po výzvě správce daně – pokuta 10 000 Kč

c. Nepodání kontrolního hlášení ani na základě výzvy správce daně – pokuta 50 000 Kč

d. Nereagování na výzvu k opravení kontrolního hlášení – pokuta 30 000 Kč

2. Sankce s možností správního uvážení na straně správce daně

a. Neprovedení změny nebo nedoplnění nesprávných či neúplných údajů prostřednictvím následného kontrolního hlášení na základě výzvy správce daně – pokuta do 50 000 Kč

b. Závažné ztěžování nebo maření správy daní – pokuta do 500 000 Kč

Předpokládaný vývoj v oblasti sankcí a promíjení pokut z kontrolního hlášení

Finanční správa nepředpokládá, že sankce budou masivně nasazeny, systém bude nastaven tak, aby toleroval drobné nesrovnalosti. Cílem je, aby sankce dopadly pouze na problémové daňové subjekty.

Ministerstvo financí připravuje novelu zákona o DPH, v níž by měla být zavedena možnost prominutí pokut v případě, že na straně daňového subjektu budou dány ospravedlnitelné důvody. Tato možnost prominutí by měla existovat u sankcí vznikajících ze zákona. Navrhovaná účinnost této novely je 1. 5. 2016 a měla by mít i zpětnou účinnost na sankce vzniklé před datem účinnosti novely. Prominutí sankcí nebude možné vůči tomu, kdo v posledních 3 letech závažným způsobem porušil daňové nebo účetní právní předpisy (jak vyplývá z obecné úpravy daňového řádu). Tím je například subjekt, který je nebo byl za poslední 3 roky nespolehlivým plátcem.

  • Pokuta ve výši 1 000 Kč bude 1x za kalendářní rok automaticky prominuta bez žádosti. Každému plátci bude tolerováno jedno pochybení, pokud sám svou chybu napraví bez vyzvání správcem daně.
  • Pokuty ve výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč budou promíjeny na základě žádosti daňového subjektu, která bude moci být podána do 3 měsíců od právní moci rozhodnutí o uložení pokuty. Pokuta bude prominuta tehdy, pokud budou na straně daňového subjektu dány ospravedlnitelné důvody (například zdravotní důvody či živelné pohromy).

Kontrolní hlášení v praxi – školení

Více a podrobněji probíráme i sankce na mnoha seminářích věnovaných kontrolnímu hlášení a dani z přidané hodnoty.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko