Skip to main content
Aktuality ze světa účetnictví a daní

Platby kartou v rámci elektronické evidence tržeb EET

By 16. 2. 201715 května, 2021No Comments

Otázka zahrnutí plateb kartou do EET je zejména poslední měsíc žhavým tématem. Blíží se totiž vstup do druhé vlny elektronické evidence tržeb – k 1.březnu 2017 se do ní připojí obchodníci v maloobchodě i velkoobchodě (po hotelech a restauracích, které do ní vstoupily jako první, a to k 1. prosinci 2016). Platby kartou jsou druhou největší skupinou plateb hned po úhradách v hotovosti, proto dle finanční správy nemohou být vyloučeny z elektronické evidence tržeb.

Většina e-shopů (zejména těch malých a středních) řešila velké technické komplikace, a to otázku, jak zaevidovat do EET tržbu (a vystavit i účtenku), kterou zákazník zaplatil, ale o které obchodník ještě neví. V praxi totiž vzniká určité časové prodlení, než dojde k připsání platby od zákazníka provozovateli internetového obchodu na jeho účet a provozovatel ani není o této transakci ihned informován. Technické problémy e-shopů také souvisí s tím, že zákazníci někdy platí kartou přes různé prostředníky a platební systémy jako je PayPal nebo GoPay a i zde dochází k časovému rozdílu mezi objednávkou zboží a placením za něj. Provozovatelé e-shopů by tak nemohli splnit termín stanovený zákonem o elektronické evidenci tržeb – ten říká, že poplatník je povinen zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě správci daně a vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne, nejpozději při uskutečnění evidované tržby. Proto hrozilo, že poměrně velké množství e-shopů ustoupí od přijímání platebních karet či jiných on-line platebních metod právě z důvodu nemožnosti splnit podmínky dané EET. Podmínky pro e-shopy nebyly dlouho jasné, obchodníci neměli jasné instrukce k evidenci tržeb, proto byl v průběhu ledna projednán mj. i návrh, aby pod evidenci tržeb nespadaly nákupy v e-shopech v těch případech, kdy zákazník platí kartou přes internet a transakce se odehraje bez osobní účasti.

Návrh na vyloučení plateb kartou z EET bohužel neprošel, ale nakonec ve finálním rozhodnutí a posuzování plateb kartou Finanční ředitelství jistým způsobem ustoupilo. Internetové obchody budou muset v elektronické evidenci tržeb evidovat přijaté tržby až v okamžiku, kdy se o platbě dozvědí. On-line obchodník tak bude muset zaslat údaje nejpozději ve chvíli, kdy se dozví o tom, že mu platba byla odeslána z účtu zákazníka. Datovou zprávu e-shop tak odešle nejpozději v momentě, kdy dostane informaci o úspěšném ověření platby. Pokud bude zboží odesláno zákazníkovi ještě před ověřením platby, musí obchodník odeslat příslušné údaje a vystavit účtenku nejpozději v okamžiku expedice zboží.

Zajímavé je, že víceméně všechny strany Poslanecké sněmovny uznávají, že on-line platby přijaté v internetových obchodech jsou do elektronické evidence tržeb zahrnuty v podstatě zbytečně, protože prodeje v e-shopech zanechávají dostatečnou elektronickou stopu i bez EET (návrh na vyloučení plateb kartou z EET neprošel pouze o 5 hlasů). Jejich zahrnutí do EET je tak drahé jak pro obchodníky, tak pro stát. Je tedy dobře, že výsledné stanovisko alespoň přiznalo e-shopům výjimku, která lépe odráží reálnou praxi online nákupů a díky které také zaniká hrozba rušení on-line platebních metod v e-shopech.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko