Skip to main content
Aktuality ze světa účetnictví a daní

Daň z nemovitých věcí v roce 2017

By 20. 1. 201715 května, 2021No Comments

Blíží se konec ledna a s ním i termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí. Pro letošní rok 2017 v oblasti této daně nedošlo k žádným zásadním změnám – podání přiznání se týká těch poplatníků, kteří v průběhu loňského roku pořídili nějakou nemovitost; tou může být pozemek, zdanitelná stavba nebo bytová či nebytová jednotka. Stejně tak se podání přiznání týká těch, kteří na dříve přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali a na základě těchto změn došlo současně ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně došlo ke zvýšení nadzemních podlaží a podobně.

Přiznání nemusí podávat ten, kdo ho odevzdal již v uplynulých letech a nedošlo u něho ke změně skutečností rozhodných pro stanovení daně. Při pouhé změně koeficientů (díky novele zákona či vyhlášce obce) není třeba přiznání podávat. Přepočet díky změnám koeficientu se provede automaticky a novou výši daně se poplatníci dovědí rozhodnutím, zpravidla hromadným předpisným seznamem, případně platebním výměrem.

Termínem pro podání přiznání je 31. leden 2017. Pokud poplatník přiznání nepodá včas, má ještě 5 pracovních dní „hájení”, kdy nenabíhají žádné sankce. Penále se začíná počítat až od 6. pracovního dne po uplynutí lhůty pro podání přiznání a činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení. Může však činit nejvýše 5 % stanovené daně a maximálně 300 tis. Kč.

Způsob podání přiznání

Přiznání je možné podat buď v papírové podobě nebo elektronicky. V tom případě je možné využít Daňový portál a zpracovat ho zde i s nápovědou, kterou elektronické formuláře na portále poskytují. U poplatníků, kteří nemají datovou schránku (ti, co ji mají, jsou povinni zasílat řádné, dodatečné nebo opravné přiznání k dani z nemovitých věcí pouze jejím prostřednictvím), je potřeba takové přiznání opatřit elektronickým podpisem. Při odeslání přiznání bez elektronického podpisu je potřeba do 5 dnů od jeho odeslání elektronickou cestou doručit na finanční úřad vlastnoručně podepsaný tzv. e-tiskopis, který systém vygeneruje po odeslání datové zprávy přes daňový portál.

Jediné přiznání, které je možné podat pouze v listinné podobě a nikoliv elektronicky, je dílčí daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Pro toto přiznání podání nebyl správcem daně stanoven formát a struktura datové zprávy.

Termíny platby

Pro většinu poplatníků platí, že daň musí být uhrazena nejpozději do 31. května. Pokud výše daně překročí částku 5000 Kč, je možné ji rozložit do dvou stejně vysokých splátek. První splátku je pak třeba uhradit právě do konce května a druhou splátku konce listopadu. Pokud vyjde daň na méně než 30 Kč, není nutné ji platit. Výjimku tvoří spoluvlastnické podíly na pozemcích, ze kterých se daň předepisuje vždy, a to v minimální výši 50 Kč, i kdyby vycházela nižší. Výši daně se poplatníci dozví ze složenky, kterou bude finanční správa tradičně rozesílat, nebo formou předpisných seznamů, které budou v květnu k nahlédnutí na finančních úřadech. Právnické osoby dostanou informaci o výši daně do datové schránky.

Od roku 2016 finanční správa připravila novou službu pro získání informace s údaji pro placení daně. Ten, kdo nevyužívá pro placení daně SIPO a nemá zřízenou datovou schránku (u právnických osob), může si nechat informace o platbě zaslat na e-mail. Zpráva bude obsahovat obdobné údaje, jaké jsou nyní uvedeny na příloze složenky, tedy výši stanovené daně, výši nedoplatku/přeplatku a údaje pro placení daně včetně QR kódu, který umožňuje platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací. V případě zájmu o tuto novou službu, odevzdá zájemce nejpozději do 15. března 2017 svému správci daně žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí emailem. Stačí ji vyplnit a odeslat na příslušný finanční úřad. Poplatníci, kteří službu využijí, pak už složenku neobdrží.

Jitka Levová

Author Jitka Levová

More posts by Jitka Levová
Close Menu

Notia

Londýnská 730/59
Praha, Vinohrady
12000
Česko