Blog

Aktuálná informace ze světa účetnictví a daní

2. 11. 2015

Novela zákona o účetnictví od 1. 1. 2016

Novela zákona o účetnictví především zapracovává do české legislativy nové právní předpisy Evropské unie. Hlavními změnami jsou kategorizaci účetních jednotek a konsolidačních skupin podle velikosti, znovuzavedení […]
26. 10. 2015

Zápůjčky a úroky z nich z pohledu daně z příjmů

Smlouva o zápůjčce je řešena v § 2390 až § 2394 zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku a z hlediska systematiky spadá do širší kategorie […]
12. 10. 2015

Manka a škody

Pro správné posouzení daňových důsledků škody nebo manka je nutno oba pojmy správně a přesně definovat. Definici najdeme v zákoně 586/1993 Sb. o daních z příjmů […]
5. 10. 2015

Vnitropodnikové směrnice

Povinnost vytvořit vnitropodnikové směrnice jsou zakotveny v zákoně – všechny účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správně, průkazně, srozumitelně, přehledně; konkrétně zákon o účetnictví tuto skutečnost […]
15. 9. 2015

Dodanění neuhrazených závazků

S blížícím se koncem roku je třeba se dobře připravit na účetní závěrku a s tím i na sestavení daňového přiznání k dani z příjmů. Jednou […]
4. 9. 2015

Reklamní a propagační předměty

Společnosti často řeší otázku, zda reklamní nebo dárkové předměty, které rozdají svým zákazníkům, mohou zařadit do daňové uznatelných nákladů z pohledu daně z příjmů. Současně s […]