Aktuality ze světa účetnictví a daní

15. 9. 2015

Dodanění neuhrazených závazků

S blížícím se koncem roku je třeba se dobře připravit na účetní závěrku a s tím i na sestavení daňového přiznání k dani z příjmů. Jednou […]
4. 9. 2015

Reklamní a propagační předměty

Společnosti často řeší otázku, zda reklamní nebo dárkové předměty, které rozdají svým zákazníkům, mohou zařadit do daňové uznatelných nákladů z pohledu daně z příjmů. Současně s […]
25. 8. 2015

Opravné položky k pohledávkám

Obecně opravná položka jako taková slouží k zachycení změny v ocenění majetku/aktiv, jinými slovy se jedná o jeho přechodné snížení hodnoty. Lze ji tvořit k dlouhodobému […]
7. 8. 2015

Pohledávky

Podnikatelé provozují podnikatelskou činnost (poskytují nejrůznější služby, prodávají zboží,…) za účelem dosahování zisku. V souvislosti s dosahováním výnosů či příjmů, bez nichž se tvorba zisku neobejde, […]
1. 8. 2015

Změna v oblasti DPH – kontrolní hlášení

Počínaje 1. 1. 2016 budou plátci daně z přidané hodnoty povinni podávat kromě přiznání k DPH také tzv. kontrolní hlášení. Jedná se o speciální daňové tvrzení, […]
20. 7. 2015

Nespolehlivý plátce

Označení nespolehlivý plátce získá takový plátce DPH, který závažným způsobem neplní své povinnosti ve vztahu ke správě daně. Nespolehlivý plátce DPH je pro nás jako odběratele […]