Airbnb, Booking a další pronájmy daňovým pohledem


seminář pro pronajímatele, jejich účetní a poradce

Pronajímáte krátkodobě byt nebo jinou nemovitost?


Nejste si jisti, zda plníte všechny povinnosti spojené s takovým podnikáním?


Chcete se vyhnout penalizaci a dalším finančním ztrátám?Náš seminář je určen právě pro vás!

Dozvíte se na něm přehledně o všech daňových souvislostech pronajímání bytu a nemovitostí, získáte jistotu a klid.

Kdy: pondělí, 17. června 2019, 9:00 - 14:00


Kde: NOTIA, Novotného lávka 5, Praha 1


Cena: 1.900,- Kč bez dph


Lektor: RNDr. Ivan Brychta


parallax background

Stručně a srozumitelně získáte odpovědi na dotazy a řešení případných problémů.
Na co si dát pozor při poskytování ubytovacích služeb typu Airbnb.


Daňové souvislosti pronájmu stručně a jasně!


Odpovědi na konkrétní dotazy účastníků. Řešení problémů.

RNDr. Ivan Brychta

Daňový poradce a lektor, autor odborných publikací a článků.

Komu je seminář určen:

Seminář je určen vlastníkům nemovitostí z řad fyzických i právnických osob, pracovníkům oddělení správy majetku, účetním, ekonomům a dalším osobám, které se zabývají problematikou nemovitostí (nemovitých věcí) a jejich nájmu/pachtu/ubytování/Airbnb/Booking.com (ať už z pozice vlastníka, nebo z pozice nájemce u nájmů, uživatele u finančního leasingu či pachtýře u pachtu či zákazníka v případě ubytování/Airbnb/Booking.com).

Cíl semináře:

Cílem semináře zodpovědět časté dotazy a nejasnosti pronajímatelů, účetních a daňových poradců v oblasti pronájmu nemovitostí a ubytovacích služeb.
Lektor se zaměří nakomplexní pohled na účetní a daňovou problematiku nemovitostí a jejich využívání pro účely nájmu/pachtu, finančního leasingu nebo ubytovacích služeb/Airbnb v roce 2019, a to z hlediska daně z příjmu, DPH i daně z nemovitých věcí.

Obsah semináře podrobně:

 • vymezení nemovitých věcí v občanském právu a promítnutí úpravy do daňových zákonů
 • pořizování nemovitého majetku (koupí, na leasing, náklady spojené s pořízením, určení vstupní ceny, vyvolaná investice)
 • možnosti odpisování nemovitých věcí (principy stanovení daňových odpisů, účetní odpisy, vč. metody komponentního odpisování, stanovení odpisů při zvýšení spoluvlastnického podílu a odpisování technického zhodnocení podnájemcem)
 • právo stavby (účtování, uplatnění nákladu v daních z příjmů)
 • nájem (pacht) nemovitých věcí a služby s ním spojené (časové rozlišení, možnosti přefakturace služeb, poskytování vlastních služeb, vyúčtovávání služeb a další)
 • poskytování ubytovacích služeb či ubytování typu Airbnb nejen z daňového hlediska (vazba na živnostenské oprávnění, zdanění v rámci daní z příjmů, problematika související aplikace DPH)
 • technické zhodnocení versus opravy (odlišení vč. rozdílu v účetním a daňovém pohledu, kdo má povinnost technické zhodnocení a opravy hradit, běžná údržba a drobné opravy)
 • tvorba rezerv na opravy (základní princip, příklady postupu)
 • zdanění příjmů v souvislosti s nájmem/pachtem/poskytováním ubytovacích služeb (zaměření zejména na fyzické osoby, rozdělení příjmů mezi spoluvlastníky jinak než podle výše podílů)
 • uplatňování nákladů v souvislosti s příjmy z nemovitých věcí (další specifické náklady - např. odstupné, jistina, uplatnění výdajů u pronajímatelů - fyzických osob procentem)
 • dodání nemovitých věcí z pohledu DPH (vymezení vybraných nemovitých věcí, zdanitelné plnění versus osvobozené plnění, vliv změny užívání na koeficient pro krácení odpočtu, úprava a vyrovnání koeficientu)
 • nájemné a ubytovací služby z pohledu DPH (vymezení nájmu vybraných nemovitých věcí, zdanitelné plnění versus plnění osvobozené, zásady pro určení koeficientu a pro krácení plnění na vstupu, den uskutečnění plnění, DPH z přijatých úplat)
 • postup z hlediska DPH při dodání služeb souvisejících s nájmem (poskytnutí služby, přefakturace, vyúčtování z pohledu DPH, den uskutečnění plnění, DPH z přijatých úplat)
 • základní principy daně z nemovitých věcí a daně z nabytí nemovitých věcí (poplatníci, stanovení daně, termíny podávání daňového přiznání, splatnost daně, náklad z titulu platby daně)
 • a další.

Pro další Informace nám zavolejte:

226 251 361


Pokud chcete na semináři řešit specifické dotazy, pošlete nám je předem:

seminare@notia.cz


Přihlášku k účasti můžete poslat

na kartě semináře >>>