aktuálně

Články

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Jitka Levová, 29. prosince 2016

Uvádíme shrnutí změn v daních z příjmů fyzických osob, které nastanou od počátku roku 2017 i těch, jejichž platnost očekáváme v průběhu roku 2017.

1.  Změny v důsledku zvýšení minimální mzdy

Jak již víme, od 1. 1. 2017 dochází ke zvýšení minimální mzdy z dnešních 9 900 Kč na 11 000 Kč za měsíc. Od tohoto zvýšení se odvíjejí i další změny navázané na minimální mzdu, a to:

  • Zvyšuje se částka osvobození od daně u pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí na 396 000 korun ročně (rok 2017).
  • Slevu za umístění dítěte bude možné za zdaňovací období 2017 uplatnit až do výše 11 000 Kč.
  • Daňový bonus, jehož maximální částka se nemění (je 60 300 Kč), si může uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem v úhrnu nejméně 66 000 Kč (tedy šestinásobek minimální mzdy).

2.  Zvýšení limitů u penzijního a životního pojištění

Limit osvobození plateb zaměstnavatele zaměstnanci ve formě příspěvku na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění od daně se zvyšuje z 30 000 Kč na 50 000 Kč ročně.

Limit pro odpočet penzijního a životního pojištění od základu daně se zvyšuje na dvojnásobek, tedy ze stávajících 12 000 Kč na 24 000 Kč ročně (poprvé se použije za zdaňovací období 2017).

3.  Solidární zvýšení daně

Limit solidárního zvýšení daně se zvyšuje na částku 1 355 136 Kč ročně. Limit pro zálohy na daň ze závislé činnosti se zvyšuje na 112 928 Kč měsíčně.

4.  Další předpokládané změny v průběhu roku

Další změny jsou momentálně v legislativním procesu a budou součástí novely zákona o daních z příjmů, která je projednávaná jako součást tzv. daňového balíčku 2017 (sněmovní tisk 873). Daňový balíček 2017 měl původně platit již k 1. 1. 2017, ale s největší pravděpodobností bude schválen s účinností od 1. 4. 2017.

Součástí daňového balíčku je například:

  1. další nárůst daňové slevy na dítě, o kterém jsme již psali dříve.  Pro první dítě v rodině zůstane beze změny na částce 13 404 Kč ročně, ale u druhého dítěte by mělo dojít ke zvýšení o 200 Kč měsíčně, což je nárůst z roční částky 17 004 Kč platné pro rok 2016 na částku 19 404 Kč ročně, u třetího a každého dalšího dítěte pak o 300 korun měsíčně, což je zvýšení z aktuálně platné částky 20 604 Kč na částku 24 204 Kč ročně.
  2. změna týkající se daňového bonusu, resp. okruhu příjmů, které se do limitu pro jeho uplatnění budou počítat. Nově by se mělo jednat pouze o výdělky ze zaměstnání nebo podnikání, už nikoliv o příjmy z nájmu nebo kapitálového majetku.
  3. zjednodušený formulář pro daňové přiznání (na 2 strany), který však budou moci dobrovolně využít pouze zaměstnanci, pokud si sami podávají přiznání a nemají jiný příjem. V případě dalších výdělků, např. z podnikání nebo z pronájmu, bude třeba vyplňovat „staré“ formuláře včetně všech příloh.
  4. jednorázová sleva na dani až ve výši 5 000 Kč na výdaje spojené s pořízením a provozem elektronické evidence tržeb (EET). Konkrétní výdaje není nutné prokazovat (například dokladem o zakoupení pokladny) – stačí, že podnikatel ve zdaňovacím období poprvé zaevidoval tržbu spadající do EET. Tato sleva je ale omezena kladným rozdílem mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti (dle §7) a základní slevou na poplatníka.

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz