aktuálně

Články

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

Jitka Levová, 4. července 2017

Zaměstnanci v delší pracovní neschopnosti zřejmě budou brát od příštího roku vyšší nemocenskou. Poslanecká sněmovna schválila vládní novelu o pojistném na sociální zabezpečení, dle které má dojít ke zvýšení procentní sazby pro výpočet nemocenské dávky a která má také podnikatelům zjednodušit administrativu spojenou s placením odvodů. Dle této novely budou zaměstnanci, kteří jsou dlouhodobě v pracovní neschopnosti, po 31. dni nemoci dostávat 66 % redukovaného denního vyměřovacího základu, od 61. dne nemoci se dávka ještě zvýší, a to na 72 %.

Téměř třetina pracovníků v Česku, kteří onemocněli, byla loni na nemocenské déle než měsíc, víc než dva měsíce kvůli nemoci nechodilo do práce 18 procent stonajících - to vyplývá z údajů České správy sociálního zabezpečení za loňský rok. Proti předchozímu roku lidí na neschopence přibylo, zvedl se i počet a podíl dlouhodoběji nemocných.

Novelu musí ještě projednat a schválit Senát a podepsat prezident, platit by mohla od příštího roku. Na tuto variantu pomoci dlouhodobě nemocným by mělo jít v příštím roce ze státního rozpočtu 2,4 miliardy korun, v následujících dvou letech by to bylo 2,5 miliardy a 2,7 miliardy korun.

V současné době zaměstnanec v prvních třech dnech nemoci nedostává nic, od 4. do 14. dne mu platí náhradu mzdy zaměstnavatel. Od 15. dne dostává nemocenskou ve výši 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu, a to bez ohledu na délku trvání dočasné pracovní neschopnosti. Není tedy rozdíl, zda je pacient nemocný patnáct dní nebo trpí závažnějším onemocněním, kde si léčení vyžádá i několik měsíců.

Výše náhrady příjmu u nemocenské dávky se měnila v posledních 20 letech poměrně často. V letech 1993 až 2007 byla sice od 4. dne pracovní neschopnosti v platnosti jednotná sazba 69 procent, byl však výrazně omezen příjem, ze kterého se výpočet nemocenské odvozoval. Postupně probíhalo její zvyšování jak absolutně, tak zavedením druhé a později i třetí redukční hranice. V období od roku 2008 do roku 2010 pak došlo k několika rychlým změnám, kdy např. od roku 2010 klesla sazba z důvodu škrtů tehdejší vlády na stávajících 60 procent.

Sněmovna do novely vložila také zavedení elektronické neschopenky, jejíž využívání by bylo nepovinné, zůstala by tedy i možnost její papírové podoby. Vznikl by rovněž registr ošetřujících lékařů, který by spravovalo ministerstvo práce.

Cílem vládní novely je také zjednodušit administrativu živnostníkům, přičemž navrhované změny v ní vycházejí ze zkušeností České správy sociálního zabezpečení. Například zálohy by měly být splatné v měsíci, na který se platí. Nově by měl být stanoven měsíční vyměřovací základ pro výši záloh na pojistné na důchodové pojištění.

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz