zákon o účetnictví

2. 11. 2015

Novela zákona o účetnictví od 1. 1. 2016

Novela zákona o účetnictví především zapracovává do české legislativy nové právní předpisy Evropské unie. Hlavními změnami jsou kategorizaci účetních jednotek a konsolidačních skupin podle velikosti, znovuzavedení […]