reverse charge

3. 6. 2017

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

V souvislosti s novelou zákona o DPH s předpokládanou účinností od 1. 7. 2017 dojde opět k rozšíření okruhu plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti, tzv. […]
10. 4. 2017

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

S účinností od 1. 10. 2016 byl nařízením vlády rozšířen režim přenesení daňové povinnosti v oblasti DPH (tzv. reverse charge) na poskytnutí vybraných služeb elektronických komunikací. […]
12. 9. 2016

Rozšíření režimu reverse charge od 1. 10. 2016

Režim reverse charge je již zaběhnutým režimem v rámci DPH a nyní je tu jeho rozšíření na další komoditu. Poslední srpnový den letošního roku vláda schválila […]
2. 5. 2016

Připravovaná novela DPH 2017

Do vnějšího připomínkového řízení vstoupil návrh novely zákona o DPH, která by měla začít platit od 1. ledna 2017. Tato novela mj. rozšiřuje režim přenesení daňové […]
7. 2. 2016

Rozšíření režimu reverse charge od 1. 2. 2016

Na konci ledna vyšla ve Sbírce zákonů novela č. 11/2016 Sb., kterou dochází ke změně nařízení vlády č. 361/2014 Sb. o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí […]
25. 11. 2015

Změny v DPH od 2016

Od roku 2016 čekají na plátce daně z přidané hodnoty změny v oblasti DPH, tou největší je podávání kontrolního hlášení, které by mělo pomoci finanční správě […]