aktuálně

Články

Daňový řád - sankce

Paušální výdaje OSVČ

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Paušální výdaje OSVČ za rok 2017

Jitka Levová, 5. března 2018

Paušální výdaje neboli uplatnění výdajů procentem příjmů se týká podnikatelů a těch, co mají příjmy z pronájmu – jedná se o zjednodušený postup, kdy není nutné sledovat skutečné výdaje spojené s podnikáním či pronájmem a výdaje do přiznání k dani z příjmů zahrnout právě procentuální výši z přiznávaných příjmů.

Pro zpracování přiznání za rok 2017 mají poplatníci možnost volby -  buď si mohou zvolit postup dle původní zákonné úpravy, dle které je možné uplatnit vyšší paušální výdaje, avšak bez možnosti slevy na manžela/lku a daňové zvýhodnění na dítě, anebo již zvolit postup dle nové právní úpravy, která však představuje nižší paušální výdaje, ale s možností slevy na manžela/lku a daňové zvýhodnění na děti. Podnikatelé tedy budou letos propočítávat obě varianty a vyberou si tu, která je pro ně výhodnější

Připomeňme si paušály podle původní právní úpravy, dle které bude možné naposledy postupovat právě pro zpracovávané přiznání za rok 2017. Vychází z příjmů na úrovni 2 000 000 Kč a částky výdajů jsou dle typu provozované živnosti v následující výši:

  • u 80% paušálu (pro zemědělské podnikání a řemeslnou živnost) – částka 1 600 000 Kč
  • u 60% paušálu (pro ostatní živnosti kromě řemeslných) – částka 1 200 000 Kč
  • u 40% paušálu (pro ostatní podnikání) – částka 800 000 Kč
  • u 30% paušálu (pro příjmy z nájmu obchodního majetku dle §7 a příjmy z nájmu dle §9) – částka 600 000 Kč

Dle nové právní úpravy si mohou podnikatelé a pronajímatelé uplatnit (pokud pro rok 2017 splňují zákonné podmínky pro jejich uplatnění) jak slevu na manžela/manželku ve výši 24 840 Kč tak i daňové zvýhodnění na děti. V případě této varianty jsou již maximální částky výdajů vypočítávány ze „zastropovaného“ příjmu na nižší úrovní, a to z částky 1 000 000 Kč.

Pro porovnání i zde si připomeňme konkrétní částky výdajů (příjmy se snížily na jednu polovinu, tudíž uplatnitelné výdaje jsou také v poloviční výši):

- u 80% paušálu - 800 000 Kč

- u 60% paušálu - 600 000 Kč

- u 40% paušálu - 400 000 Kč

- u 30% paušálu - 300 000 Kč

Od zdaňovacího období 2018 již budou platit pro všechny podnikatele nižší limity výdajových paušálů a možnost výběru padá.

 

 

 

Buďte v obraze a sledujte naše semináře.

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz