aktuálně

Články

Technické zhodnocení majetku provedené nájemcem

Odčitatelná položka na podporu výzkumu a vývoje

Daňový řád - sankce

Paušální výdaje OSVČ

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Daňové novinky v roce 2015

Legislativní proces daňových změn pro rok 2015

Ing. Pavel Běhounek, 7. 11. 2014

Pro rok 2015 dochází k celé řadě daňových změn, zejména v oblasti daní z příjmů a dph. Daně z příjmů mění novela zákona o daních z příjmů (novelizuje i celou řadu dalších souvisejících předpisů), která byla  včera 6. 11. 2014 podepsána prezidentem a čeká tak již jen na vyhlášení ve Sbírce zákonů během jednoho až dvou týdnů. Kromě změn vycházejících z koaliční smlouvy (např. zvýšení daňového zvýhodnění na dítě, omezení výdajových paušálů pro živnostníky, oznamování osvobozených příjmů jako opatření proti daňovým únikům) novela obsahuje celou řadu důležitých změn týkajících se běžné praxe (novela obsahuje přibližně 300 bodů změn). Novela pochopitelně nevrací důchodcům možnost uplatnění slevy na poplatníka, jak se často mylně uvádí – toto je totiž umožněno  již změnou zákona o daních z příjmů v důsledku rozhodnutí Ústavního soudu (vyhlášeno ve Sbírce zákonů dne 4. 8 .2014 pod č. 162/2014 Sb.).

V oblasti dph dochází od 1.1.2015 také k celé řadě dílčích změn, které jsou rozdělena celkem do 3 novel. První již byla vyhlášena ve Sbírce zákonů 12.9.2014 pod č. 196/2014 Sb. a v souvislosti se změnou místa poskytování některých služeb osobám nepovinným k dani (např. poskytnutí práva k užití antivirového programu elektronickou cestou konečnému spotřebiteli) zavádí systém jednoho správního místa (mini one stop shop označovaný jako „MOSS“). Druhá novela je tzv. sazbová, která zavádí pro příští rok 10 % sazbu dph pro knihy, léky a dětskou výživu – tato novela je ve stejném stadiu legislativního procesu jako výše uvedení novela zákona o daních z příjmů, tj. čeká již jen na vyhlášení ve Sbírce zákonů. Třetí novela je v současné době projednávána Poslaneckou sněmovnou, která by ji mohla schválit již tento pátek 7.11.2014 – protože bylo podáno jen poměrně malé množství pozměňovacích návrhů, je vcelku jasné, jak tato novela bude pro rok 2015 vypadat – např. rozšíří uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti, změní uplatnění daně u převodu pozemků a staveb, zachová současnou hranici dph pro povinnou registraci 1mil. Kč. Tuto novelu ještě bude muset potvrdit Senát, ale vzhledem k legislativním lhůtám a složení Senátu je téměř jisté, že Senát potvrdí znění této třetí novely ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.

Kromě změn pro rok 2014 byl aktuálně změněn zákon o daních z příjmů zákonem o dětské skupině, když 3.11.2014 Poslanecká sněmovna přehlasovala prezidentské veto tohoto zákona – tento zákon již pro období roku 2014 zavádí tzv. školkovné,  tj. slevu na dani ve výši výdajů za umístění dítěte typicky v mateřské školce (provozované v režimu školského zákona nebo provozované v režimu živnostenského zákona, tedy i v soukromé mateřské školce) ve výši až 8 500 Kč za rok 2014 na jedno vyživované dítě.

 

 

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz