Blog

Aktuálná informace ze světa účetnictví a daní

8. 12. 2015

Změny v účetní závěrce po 1. 1. 2016

Jak všichni víme, účetní závěrka se skládá z: Rozvahy Výkazu zisku a ztráty Přílohy, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a […]
25. 11. 2015

Změny v DPH od 2016

Od roku 2016 čekají na plátce daně z přidané hodnoty změny v oblasti DPH, tou největší je podávání kontrolního hlášení, které by mělo pomoci finanční správě […]
13. 11. 2015

Dohadné položky

Blíží se čas zpracování účetních závěrek a v rámci nich je třeba dodržet zásadu časové a věcné souvislosti. To znamená, že o účetních případech je třeba […]
2. 11. 2015

Novela zákona o účetnictví od 1. 1. 2016

Novela zákona o účetnictví především zapracovává do české legislativy nové právní předpisy Evropské unie. Hlavními změnami jsou kategorizaci účetních jednotek a konsolidačních skupin podle velikosti, znovuzavedení […]
26. 10. 2015

Zápůjčky a úroky z nich z pohledu daně z příjmů

Smlouva o zápůjčce je řešena v § 2390 až § 2394 zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku a z hlediska systematiky spadá do širší kategorie […]
12. 10. 2015

Manka a škody

Pro správné posouzení daňových důsledků škody nebo manka je nutno oba pojmy správně a přesně definovat. Definici najdeme v zákoně 586/1993 Sb. o daních z příjmů […]