Blog

Aktuálná informace ze světa účetnictví a daní

3. 6. 2017

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

V souvislosti s novelou zákona o DPH s předpokládanou účinností od 1. 7. 2017 dojde opět k rozšíření okruhu plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti, tzv. […]
28. 5. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Společnostem, jejichž zaměstnanci často jezdí na služební cesty do zahraničí, s nimiž jsou zákonitě spojeny kromě stravného i další náklady spotřebované v zahraničí – jako nákup […]
16. 5. 2017

Novela zákoníku práce 2017

Plánovaná novela zákoníku práce měla původně platit již k 1. dubnu 2017, s největší pravděpodobností nabude účinnosti k 1. červenci 2017. Finální podoba zákona ještě není […]
4. 5. 2017

Daňový balíček 2017/2018

V minulém týdnu uplynula nejzazší lhůta, kdy prezident mohl vrátit Poslanecké sněmovně plánovaný daňový balíček na rok 2017. Práva vrácení však nevyužil a poslední dubnový pracovní […]
24. 4. 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Blíží se začátek května, tedy je období, kdy musí osoby samostatně výdělečně činné podat příslušné správě sociálního zabezpečení a také zdravotní pojišťovně přehled o příjmech a […]
18. 4. 2017

Možnosti prominutí pokut u kontrolního hlášení – GFŘ D-29

V březnu letošního roku byl novelizován pokyn GFŘ D-29, který vstoupil v platnost v červenci loňského roku a týká se prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení. […]